Мова і бідність

Товариство „Мале Коло”
Чи двомовність і бідність українців випадковість?
Чи це суто українська проблема?
Є країни де співіснують декілька мов. Час від часу мовні питання в цих країнах загострюються, але різномовним частинам суспільства відносно легко вдається долати ці кризи. І ці країни далеко не злиденні.
Є країни  бідніші за нашу, але моно мовні. В цьому випадку причина їх бідності ніяк не пов’язана з мовним питанням.
Все вказує на те, що Україна, де фактично співіснують дві мови, українська і російська, є унікальною і унікально бідною державою в якій мирно співіснують ці дві мови, що є неймовірним позитивом і свідчить про природну толерантність українців. Але негативом в той же час є те, що ця друга мова саме російська і те, звідкіля вона взялася і чому.

Чи двомовність і бідність українців це випадковість?
Очевидно, що  відповідь на це питання не може бути однозначною з огляду на багато обставин та чинників,  найпершим і найбільшим з яких є те, що кожна людина є індивідуумом. Але все ж узагальнюючи, приходжу до висновку, що такий взаємозв’язок  існує.

Професор, доктор фізико-математичних наук Анатолій Свідзинський, якому доводилось мати справу з науковими працями з таких точних наук як математика і фізика на багатьох мовах, де не допускаються неоднозначні трактування в силу того, що ними можна звести нанівець саму суть,  в своїй праці „Синергетична концепція культури” дає чіткий висновок: „Лексичний запас української мови надзвичайно багатий. Українська мова надає необмежені можливості точно, чітко і в естетично довершеній формі висловити думку будь-якої складності. Арсенал її засобів колосальний, і саме тому треба великого вміння, щоб ним користуватися”.   Отже  не повинно бути проблем з виконанням українською мовою функцій засобу спілкування в будь-якій царині. 

А ще для висловлювання думки потрібна сама думка. Я не буду досліджувати процес творення думки, на це є інші джерела, а лише констатую факт – не можливо заперечити зв'язок між мовою і свідомим мисленням, адже коли ми мислимо свідомо – ми мислимо словами. Саме мова є засобом творення думки. Лінгвісти як ніхто добре знають, що думати на одній мові а вільно розмовляти на іншій – не вийде. Така практика швидко втомлює людину навіть якщо ці мови на перший погляд досить схожі. А постійне застосування цієї практики викликатиме психічні розлади, буде роздвоювати свідомість особи.

Як відомо мова не передається спадково, дитину потрібно її навчати і найпершу роль в цьому відіграє мовне середовище. Але здібність до володіння тою чи іншою мовою  – є  спадковою.  Відомі факти, коли у дітей раннього віку, в якому саме йде формування  мови, в результаті певних обставин, коли батьки занедбували свої обов’язки  і перекладали їх на засоби відтворення звуків і зображення,  мова підмінялася імітацією звуків, жорсткими конструкціями слів і словосполучень, намаганням малювати зображення. А це вже ознаки шизофренії. Вони є явними у дитини, а у дорослого найчастіше мають латентний характер. У віці шести років, коли мова уже сформувалася і процес мовлення все більше починає відбуватися на підсвідомому рівні, причиною мовних дисфункцій, мутації в суржик, є глибинний конфлікт між здібністю до мови і насадженою мовою, між мовою на якій ми думаємо і якою спілкуємось. Це явище не має нічого спільного з віком, статтю, любов’ю до батьківщини чи патріотизмом, воно фізіологічне і пояснюється спадковою функціональною здатністю лівої і правої півкуль головного мозку. Такі подразники ніяким чином не можуть сприяти ні гармонійному розвитку особистості ні її інтелектуальному зростанню, а призводять до роздвоєння свідомості. І що найгірше – від таких дисфункцій страждають пізнавальні здібності людини, її когнітивна здатність, а це в свою чергу блокує можливість правильного розпізнавання проблеми.  Це пастка!

Мова явище суспільне і  могла виникнути тільки в спільнотах  паралельно з формуванням етносів. Індивідуальна мова – повне безглуздя. Від так, мова являється і чинником і наслідком і ознакою конкретного етносу, на даному етапі  нації, немовби її  генетичним кодом. Наука здатна докладно пояснити, на скільки може бути стійкою генетична пам’ять і до чого приводять генетичні ушкодження.

Роль мови вербальними функціями не обмежується. Кожний з власного досвіду знає, що спілкуючись з індивідом можна досить достовірно створити його образ, пізнати світоглядне сприйняття,  інтелектуальний рівень, особливості національного характеру, усвідомлення історичного досвіду, систему цінностей, матеріальні і духовні складові культури до якої особа належить. Більшість цих маркерів не витворено самим індивідом, а отримано ним в спадок від суспільства членом якого він являється. В значній мірі менталітет нації зашито в мові, якою індивід послуговується природно. Влучно висловився про це Улас Самчук: „…бо до цього часу все, що друкувалося російською мовою, хоча й говорило про найблагородніші наміри, думало й діяло категоріями шовінізму.”  Кому прийде в голову, що особа, яка розмовляє не українською, ототожнює себе з Україною?  Для цього знадобляться інші, додаткові ознаки, паспорт,  значок депутата Верховної Ради України…

Зараз сам час дати відповідь чому в таких двомовних країнах як Бельгія і Канада мови співіснують навіть збагачуючи культуру цих націй? Їх історичне творення було природно-послідовним. Ці мови творили схожі між собою за світоглядним сприйняттям і ментальністю етноси.  Закономірно, кожен етнос відстоює власну самобутність, але якщо би один з етносів цих держав, спробував би шляхом маніпулювання змусити інший відмовитися від своєї мови, то це би в момент порвало ці держави на шматки і до роздвоєння свідомості справа би навіть не дійшла. Від такого сценарію Україну рятує згадана уже толерантність.

Співіснування української і російської мови в Україні є історично вимушеним. Витворена на основі українського коріння  російська мова  стала одним з засобів поневолення українців. Вона, як ракові клітини, різними  методами насаджувалася в український організм, знищуючи самобутність українства. Не останню роль відіграв у цьому процесі радянський тоталітарний режим.  До початку військових дій Росії проти нашої держави в Криму в 2014 році, не завжди хотілося розпізнавати в русифікації експансію, балачки про братній народ і все таке затьмарювали розум не одному. Зараз ворожість російської мови зокрема і культури в цілому, в якій спостерігається свавільне ставлення до інших націй, загарбницька войовничість, лукавство і відверта брехня  уже зрозумілі багатьом. Ці, вкрай негативні ознаки російського світогляду є полярно відмінним від української толерантності. Уявімо собі ставлення до українськомовного українця в Росії?

Потрібно чітко розрізняти: добровільне і свідоме вивчення іноземних мов є цінним багажем, який збагачує культуру в цілому; ми же говоримо про явище примусової русифікації українців в їх власній країні, яке звичайно видавалося за братерство. Для русифікації  впродовж віків не гребувалося нічим: нищення і вивезення носіїв української мови і заселення росіян, заборони і догми про не повноцінність української мови, нищення національної культури, як основи ідентичності – це далеко не повний перелік засобів геноциду що їх зазнала українська мова.

Тепер, підсумовуючи сказане, спробуймо собі уявити наслідки  діяльності індивідів з роздвоєною свідомістю, їх не здатність до само ідентифікації. Ці концептуальні твердження не входять в суперечність з фактами:
- унікальної української бідності через не здатність квазі-політиків до правильного розуміння устрою і економіки;
- феномену вибору президентом Януковича (хоча фальшування результату виборів і мало місце, знайшлося і достатньо даунів, які за нього голосували)
- критичну масу бездарних людей у владі, недолугі уряди, які знищують не тільки економіку України а і самі себе, при тому чомусь вважаючи, що посідання ними влади може дати щось позитивне;
- всюдисуще невігластво.

Патріотами, що боролись за волю і не залежність України завжди гостро ставилось питання мови, навіть якщо і не завжди аргументувалась його важливість. Поряд з тим існує інша думка, що не важливо якою мовою особа говорить, а важливо що. З справедливістю цього вислову ще можна було би змиритися, коли мова йде про спілкування в побуті, але аж ніяк у соціумі. Але змирившись – ми знову потраплятимемо в пастку роздвоєння свідомості з огляду на фізіологію.

Може саме тому, беручи під увагу питання української мови, разом з вагомими економічними чинниками, ми спостерігаємо феномен, коли 25 років будуємо Україну, а в результаті на значній частині держави отримуємо малоросію, і не тільки за географією квазі-республік а і в кабінетах на печерських пагорбах. Можна звичайно демонструвати публічно свій бравурний патріотизм балакаючи українською, але спілкування російською „поза кадром” – означає  мислення мовою, яка являється складовою частиною антиукраїнської культури, мовою окупанта. За таких обставин українці, що користуються цією мовою, можливо самі того не усвідомлюючи, працюють на знищення української нації і держави, тим самим завдаючи собі подвійної шкоди: на фізіологічному і на суспільному рівнях! 

Не варто мріяти про накидання української мови в спосіб аналогічний накиданню українцям російської. Це може навіть виявитися шкідливим для добрих намірів. Тут потрібне усвідомлення проблеми. І як тільки буття в Україні буде повертатися до притаманного українцям стану, а батьки дбаючи про майбутнє своїх дітей і зважаючи на власний гіркий досвід, докладатимуть зусиль щоб їхні діти рідною мовою вважали українську, творячи в такий спосіб  критичну перевагу українського мовного середовища, є велика надія на зменшення рівня бідності і гідне життя в Україні. На відміну від економіки для цього не потрібно приймати ніяких змін до законодавства – лише розуміння і зусилля волі.

Рідна мова здатна силою внутрішнього потенціалу піднімати рівень знань і виправити покривджену мораль і етику. Вона здатна зворотними зв’язками сприяти налагодженню притаманного українцям буття, що обов’язково вестиме націю до одужання від маразму і подолання бідності. Історія знає також покидьків, що природно розмовляли українською. Нажаль цього ще не вдалося уникнути жодній нації. Але кількість таких індивідів незрівнянно менша ніж тих, що вважалися українцями, а розмовляли суржиком. Існує також зворотній зв’язок – спілкування суржиком формує примітивне мислення навіть у відносно освічених осіб.

Бідність звичайно не здолати лише одним наверненням до української мови, але таке навернення якнайбільшої частини українців без сумніву спростить  шлях і скоротить час її подолання.

    29.03.16                        З. Бокійчук                     Товариство „Мале Коло”.    

 

ЗА ТЕМОЮ

КОМЕНТАРІ 55 +

КОМЕНТУВАТИ

 • Leo8 вересня 2017 21:11 Відповісти IP:  138.197.169.--- В стат'i все притягнуто за вуха.
  замiнiть мову на одяг, чи зачiску i можна все вищесказане приплести до них... Ця стат'я - казуiстична. Нiчого нового та оригiнального, лише спроба виправдати те що коїться в країнi, та звести до того - самi й виннi... Мовне питання роздму[***]ть штучно, для усiляких спекуляцiй...
 • Володимр Кузьменко15 вересня 2017 16:19 Відповісти IP:  46.211.98.--- Дивно, що цей (чи ця) лео Мовний, а не носій ворожого язичія. Бо такий дур і глупота характерні саме цьому кодлу..
 • Одесситка13 вересня 2017 09:24 Відповісти IP:  93.170.1.--- На все 100% согласна с Уважаемым Leo !!!!
 • Володимир Кузьменко15 вересня 2017 16:22 Відповісти IP:  46.211.98.--- Що й треба (чи не треба?) було довести..
 • Володимир Кузьменко15 вересня 2017 16:22 Відповісти IP:  46.211.98.--- Що й треба (чи не треба?) було довести..
 • ах ах16 червня 2017 11:40 Відповісти IP:  46.175.22.--- Знаю багато прикладів коли "ідеальна" людина взагалі не знала української мови чи російської. Ну наприклад Франклін Бенджамін, Леонардо Да Винчи, Гермес, Бетховен...
  Мова як зброя завжди породить зброю в відповідь. Бо не мова зброя,основа суспільства толерантність. Адже Господь при всьому дав людині право вибору. А одна людина іншої чомусь не бажає дати.
 • Шам1 липня 2017 22:12 Відповісти IP:  95.132.135.--- Толерантність людського організму, це втрата опору, болячка більш відома як СПІД.
 • реалист26 травня 2017 12:17 Відповісти IP:  95.134.140.--- пора показать миру новую расу
 • Обурена19 травня 2017 08:06 Відповісти IP:  95.158.48.--- Після слова "даун", яке автор використав для позначення людей, що голосували за Януковича, в мене з'явилася стійка відраза дочитувати текст до кінця. Автор зачепив верству населення, що так і чи інак дотична до особливих людей із синдромом Дауна, або співчуває їм. Автор був необережний і проявив нетерпимість до беззахисних, що унеможливлює серйозне сприйняття його тексту, на жаль.
 • Одесситка13 вересня 2017 09:29 Відповісти IP:  93.170.1.--- И с вами согласна, Уважаемая "Обурена"...этот "доктор физико-математических наук" либо не "доктор" , либо не физико-математик"....прямо какой то Фейк !!!!!!!!!!!
 • алекс4 березня 2017 12:08 Відповісти IP:  91.216.61.--- так то так, тільки трішки не так. Бокійчук не ураховує наступне: в Україні історічно є етнічні українські сім'ї (яких більшість), є змішані (українсько-російскі та інші) сім'ї, є етнічні російські сім'ї. В більшості етнічних українських сімей якихось проблем з мовою немає.
  Тому призначення української мови офіційною - небагато що змінить.
  По Бокійчуку виходить, що до влади слід допускати лише етнічних українців, які думають українською. В 1918 році такі (гарно освічені, розумні, патриотичні) були при владі. І що?
  Чомусь Бокійчук вважає, що українськиі патріоти - це ідеальні люди.
  В іншому - це особисті недолугі гипотези та фантазії Бокійчука.
 • Отто21 лютого 2017 10:36 Відповісти IP:  195.72.144.--- Шизофренічна маячня.
 • Темпус9 березня 2017 11:40 Відповісти IP:  212.111.196.--- Наші крадії при владі також з вигляду щирі українці, ходять у вишиванках, говорять розумні речі щирою українською мовою, але ж саме вони доводять народ до жебрацтва, а пенсіонерів та хворих до вимирання! І при чому тут мова і бідність? Створена за роки незалежності бувшими комсомольцями, комуністами, валютчиками та фарцовниками, а також підпільними махінаторами різних видів у співробітництві з криміналом система основана на пограбуванні народних та природних багатств і мова тут ні при чому. тут головне відсутність мови совісті та моралі, величезна, неймовірна жадібність так званої еліти, яка не розуміє значення цього слова!
 • Валерий7 січня 2017 15:55 Відповісти IP:  77.47.218.--- v a l e r y t a b a k o v .pp.ua/istoriya-ukrainyi-korni-gosudarstvennosti/
 • Микола11 квітня 2017 06:35 Відповісти IP:  176.98.73.--- Темпус пише, що "Наші крадії при владі також з вигляду щирі українці, ходять у вишиванках, " . То про це автор і пише, що вони вдома розмовляють російською. Тільки на камеру українською.
 • alek7 січня 2017 13:33 Відповісти IP:  79.168.80.--- Я володiю 4 мовами. То що в мене розчвертування мозку? Дякую автору що вiдкрив менi очi. Зразу видно що хлоп дуже розумний.
 • Володимир Кузьменко15 вересня 2017 16:31 Відповісти IP:  46.211.98.--- Й тебе добре видно, голубе!
 • Серг4 січня 2017 12:49 Відповісти IP:  130.180.219.--- Автор прав, безусловно!
  Мова - это оружие против оккупантов!
  Мова - это стена, преграда от разного рода весьма нежелательных зайд! И т. д. и т. п.!
 • Сидір27 лютого 2017 18:45 Відповісти IP:  93.73.4.--- Ага ! Бачиш оккупанта і говориш йому::- Най би тебе чорти взяли! Щоб у тебе горлянка пір"ям проросла!... Щоб тебе припідняло тай гепнуло!............... І нема більше оккупанта.... Мертвий лежить
  . Откака сила мови!
  Їхав би ти в АТО, мудрагель, та вправлявся би....
 • СС27 грудня 2016 17:58 Відповісти IP:  193.104.182.--- Навернення? Сам термин уже подразумевает конфликт между двумя сторонами, одна из которых - обращаемая и более низкая по развитию, подчиняется, стирается, уподобляется другой, более развитой стороне.
  На базе чего вы собираетесь обращать одних в других? Какие идеалы и ценности есть у первой стороны, которые не имеет, но желает получить вторая сторона? Где вообще вы увидели превосходство первой стороны? В чем оно?
 • сс24 грудня 2016 17:31 Відповісти IP:  95.158.2.--- "...доктор фізико-математичних наук Анатолій Свідзинський... в своїй праці „Синергетична концепція культури”"
  Сучасним фобоУкрам один хрен: що математик, що лінгвіст, що культуролог. Аби про "неньку" лагідно співав. І пофіг, що воно - доктор фізико-математичних наук.
 • natalia22 грудня 2016 13:22 Відповісти IP:  195.62.14.--- Бред в самом названии статьи. Остальное - опус с претензией.
 • Сергій19 грудня 2016 17:53 Відповісти IP:  46.98.124.--- вражае те що такі [***] зараз у владі
 • олешко сергій12 грудня 2016 02:07 Відповісти IP:  93.73.195.--- правда і тільки правда написано !!!! де зараз кубань україномовна та ставрополь ? вбито та знищено кацапоязичіем !!! де зараз донбас - знищується, проблема в тому що багато завели бидла при ссср на територію України які її просто ненавидять
 • 330000 25 лютого 2017 18:54 Відповісти IP:  178.92.250.--- Я так вважаю ти себе рахуєшь бидлом? Мені все одно якою мовою людина розмовляє... Тобі Коломойский дав вказівку і ти її виконуєш, а є інші речі, від щирого серця. Я так ра[***], цей дохтор навук не робить доброго діла, він не є українець, тому його завдання стравити населення між собою, на базі мовного питання...Все розраховано на бидло...
 • Олександра2 грудня 2016 21:56 Відповісти IP:  94.179.161.--- У статті дуже багато помилок орфографічних, пунктуаційних, навіть лексичних і стилістичних. Щодо теорії шкідливості двомовності - повна дурня, яка нічим не підтверджується. Людина може навіть думати різними мовами. Це залежить від того, в якому мовному середовищі перебуває вона і як довго. На мою думку, проблема в тому, що самі українці свідомо чи несвідомо вважають, що українська мова нижчого гатунку, аніж російська. Жителі сільської місцевості, україномовні від пуп"янка, потрапивши у велике місто, раптом стають "рускоязичним насєлєниєм". Таких дуже багато серед моїх знайомих, які стали киянами і послуговуються російською на роботі, а подекуди й вдома. Їх діти швидше за все будуть вже російськомовними. Для того, щоб українці позбулись комплексу меншовартості української мови, потрібно впроваджувати в загальноосвітніх школах вивчення інших слов"янських мов, а не тільки російської. Тоді люди побачать і звикнуть, що українська мова така ж повноцінна й рівноправна в сім"ї слов"янських мов і не будуть соромитись використовувати її будь-де, але насамперед в Україні.
 • Володимир Кузьменко15 вересня 2017 18:29 Відповісти IP:  46.211.127.--- Деякі помилки є, так. Але стаття -- НА РІДКІСТЬ ПОТУЖНА!!! Автору -- честь!
 • 330000 25 лютого 2017 18:57 Відповісти IP:  178.92.250.--- Я з вами цілком згоден! Вони не змогли пристойно презентувати даний матеріал! Стаття друкувалася в неамериканському посольстві, це явні речі...
 • alek7 січня 2017 14:17 Відповісти IP:  79.168.80.--- Так то э правда. Коли в14 рокiв (кiнець 70х) я першiй раз приiхав до Киiва,то мене за то що розмовляв укоаiнською побили моi однолiткиз кияни. Зараз вони тэж роблять за росiйску. То мабуть порозумнiшали?
 • Lilja29 листопада 2016 20:41 Відповісти IP:  78.159.57.--- Автору голову хорошо бы подлечить.
  А вообще...что-то страшно становится здесь жить.
 • Зеновій18 грудня 2016 18:35 Відповісти IP:  95.135.1.--- Зауваження стосовно різних помилок у тексті справедливі,а інші питання справедливі,але дискусійні,
 • Псевдонім24 листопада 2016 00:43 Відповісти IP:  93.74.77.--- Аргументація слабенька. Вцілому враження від статті таке, неначе йдеш по темному лісу і постійно вступаєш в якесь гімно. І шоб тобі не вступити в тії звірячі екскременти, то треба голіруч вбити всіх вовків.
 • Lesya Ukrainka20 листопада 2016 15:50 Відповісти IP:  80.1.253.--- Pravulno pusatu na zhal"....ale ne nazhal"...
 • Антибандера7 листопада 2016 01:42 Відповісти IP:  93.157.45.--- Хохлы - ё.баные в ж.опу п.идарасы
 • володимир5 січня 2017 17:47 Відповісти IP:  178.92.45.--- подивись на себе
 • Олексій Христич21 жовтня 2016 09:48 Відповісти IP:  212.90.62.--- Суща дурня. Автор сам хворий і, ймовірно страждає на когнітивний дисонанс. Економіка кацапстану "падає" не через засилля однієї мови і пригнічення інших національних мов. Наша економіка не "злетить", якщо в уряд і Нацбанк прийдуть не профільні фахівці, а виключно україномовні письменники, (а щось подібне вже колись було). Знання кількох мов - це перевага людини. Наша (щонайменше) двомовність - це наша перевага над кацапами. Автор без наукового підгрунтя і причинно-наслідкового зв'язку просто маніпулює поняттями.
 • 330000 25 лютого 2017 19:05 Відповісти IP:  178.92.250.--- Ця стаття - бадяга... Вона сама по собі нічого не важить... Вони втягують українців у будь які конфлікти, а самі, при всьому тому, збагачуються... Автору потрібно нас звести на рівень евроафрики, з цим я згоден. тепер нам буде потрібно 100 років, щоби перетворитися на українців... Це кара за бандерівську європу...
 • Оля7 жовтня 2016 00:05 Відповісти IP:  195.88.26.--- Дуже багато помилок. У статті про мову. Це - обличчя автора.
 • Ксена1 жовтня 2016 07:44 Відповісти IP:  46.164.188.--- Стаття написана непрофесійно. Аргументація притягнута за вуха. Якщо автор вважає себе фахівцем, і даний аналіз зроблено цілком щиро на рівні його власних проекцій та його такого вміння, тоді "прости йому Господи, бо не відає, що творить". Добре, що в нас інтелігенція представлена не лише такими шизоїдними аналітиками з очевидною інтоксикацією організму. Перечитайте, авторе, статтю на свіжу голову після пробіжки та контрасного душу - вам стане соромно.
 • голос з півдня21 вересня 2016 11:51 Відповісти IP:  91.200.203.--- Автор ксенофоб і невіглас, адже тільки ксенофоб може шукати ворогів серед свого народу через те що буцімто "українці, що користуються цією мовою, можливо самі того не усвідомлюючи, працюють на знищення української нації і держави".
  Багато російськомовних українських героїв у складі ЗСУ віддали життя щоб стримати російську агресію і захистити українську землю від орди. Поки ви тут дзижчите як муха-зрадофіл, що на Волині українці більш українські за українців Дніпропетровщини бо спілкуються виключно українською і не мислять мовою окупантів, ті самі потенційні зрадники роблять все можливе щоб стримати ворога.
  Мало того, можливо я відкрию вам секрет, та ми всі спілкуємось на суржику: якщо на сході і півдні це суржик з російською, то на заході це суржик з польською та угорською.
  І в решті: русский язык - язык русичей (русинів, жителів Русі), а не угро-финских россеян, московитов и прочих северо-восточных народов. Если Россея пыталась присвоить себе наследие русичей, это отнюдь не значит что мы должны ей это позволять.
  Бросайте, в общем, это вышиватничество и переключайте свою сознательность с тыканья пальцем в окружающих на конкретные действия для улучшения благосостояния Украины. А если страсть к поиску врагов не дает такой возможности - попутешествуйте по Украине. Думаю, если вы наконец вылезете из крыивки и пообщаетесь с людьми - подобная дуристика у вас навсегда отсохнет.
 • Володимир9 січня 2017 18:19 Відповісти IP:  46.133.88.---
  Правильно написано.
  Одна мова, завжди об’єднує, різні - роз’єднують. Це так в мене було і 60- 70 роках минулого сторіччя, вечори
  проводили окремо.
  І недавно в Лівії, в м. Раслануф., на початку2000 років. З нами працювали росіяни, з Ставропольського краю і
  з м. Казань. Росіяни, без якогось дорікання самі поступово перейшли на українську, почавши з слів "смачного
  і Добрий ранок" А потім почали і вечеряти разом.
 • Олексій Христич21 жовтня 2016 09:53 Відповісти IP:  212.90.62.--- Сосен. Но думаючто Кремль сейчас таких "праворадикальных" авторов спонсируют очень активно. Это работа на раскол.
 • жора12 вересня 2016 15:24 Відповісти IP:  176.36.22.--- як усе просто! виявляється, ми так живемо не тому, що у нас чи не найбільший рівень корупціі в світі,не тому що нами керують ..офшорники.. не тому,що нам платять мізерні зарплатні та пенсіі, а тому що у нас є російська мова! а скільки у світі є краін з декількома державними мовами нас не обходить. ну коли нарешті ми,украінці, зрозуміємо,що без матеріального ніколи не буде духовного! і щоб не казали наші ..ура-патріоти.. про те,що ..Украіна понад усе .. і таке інше-це все блюзнірство. бо коли людина не має змоги отримувати нормальну зарплатню,не може забезпечити свою родину-то у першу чергу вона буде думати про шматок хліба.А НЕ ЯКОЮ МОВОЮ ЦЕЙ ХЛІБ НАЗИВАТИ! а якщо все ж мова опинеться на першому місці у такоі людини,то або вона дурна.або гріш ій ціна. бо якщо людина не дбає про своіх рідних,то як вона може дбати про усю краіну?!
 • голос з півдня21 вересня 2016 11:58 Відповісти IP:  91.200.203.--- Жора, російські ватники і українські вишиватники наповнені одним лайном і тирсою, вони навіть рефлексують на одні й ті самі речі просто з різних точок відліку. Прикро, та від цього нікуди не подітись.
 • 330000 25 лютого 2017 19:15 Відповісти IP:  178.92.250.--- Слухай, голос півня? Як ти розумієш, я володію украінською, чи ні?
 • гонта17 вересня 2016 12:05 Відповісти IP:  95.135.3.--- жорік,не путай праведне з грішним,першопричину і наслідки,мухи і котлети:))мало,що мислиш,як ольгинський троляко,ще й натикав знаків оклику,як менструальна баба
 • Українка19 серпня 2016 11:42 Відповісти IP:  62.122.207.--- Така гарна стаття, повністю погоджуюся...
  Але було б добре, якби автор вичитав її та повиправляв граматичні помилки. Якось не пасує писати про українську мову з помилками)))
 • Свідомо12 серпня 2016 16:27 Відповісти IP:  195.49.151.--- І знову автор пише неправду (російська насаджувалася). Та продажні люди відмовлялися від своєї мови, аби отримати щось. В Києві лише одиниці говорили українською. А інші ще над нами: "Ви говоріте по-украінскі?" Так, ніби ми з Марсу. Продажні продавали й мову, й батьків. Їх ніхто не заставлям продавати
 • 330000 25 лютого 2017 19:25 Відповісти IP:  178.92.250.--- І сьогодні зноу продають, те що їхні батьки купили і продали по декільк разів... Тому ми маємо, те що маємо... Я ра[***], що українців масово можуть підвести до самовбивства, як ті ресурси, котрі вже те зробили... Для цього треба взагалі, визначити юд, предателів і скористуватися їхніми послугами, а цей автор, один з них, це явні речі! тільки він визначає людей психічно хворими... Але зрада спочатку виявляється як самостійна субстанція, але людина, котра зраджує, вона автоматично хитається, між двох берегів. автор цієї статті робить дужє багато орфогрфічних помилок, при цьому він виявляється якимось вченим? ... Це його праця, або їм скористувалися?
 • василь7 вересня 2016 14:28 Відповісти IP:  95.134.237.--- абсолютна правда!!!
 • Лемко5 липня 2016 20:46 Відповісти IP:  176.106.203.--- Мова для будь-якого народу стає ніби другою природою, що органічно оточує його, живе з ним всюди й завжди, без неї, як і без сонця, повітря, води, рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям для людини обертається нищення природи, неповага до неї, відмова від її пошанування - так і катастрофічне боляче б'є по народові, нації, зречення рідної мови чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й матері. І якщо ми нарешті зрозуміли, що треба берегти природу, то давно треба зрозуміти, що екологія мови - це екологія наших душ, нас як розумних істот, а не просто як живих мешканців Землі. Зречення рідної мови призводить до найбільшої кари - духовного каліцтва. Треба, щоб доросла людина цю велику істину пам'ятала повсякчас і прищеплювала її своїм дітям. Нероздільність дитини з рідною мовою починається з першого слова матері, промовленого до немовляти.
  ГРИГОРІЙ НУДЬГА. Республіка козаків.
 • герої не втирають5 липня 2016 09:22 Відповісти IP:  192.162.201.--- так
 • Nothing personal5 липня 2016 19:50 Відповісти IP:  159.224.167.--- Дядьку,а що Ви мали на увазі своїм коментарем? "герої не втирають,так"? Поясніть,будь ласка.
 • УКРАЇНЕЦЬ ЗІ СХОДУ3 листопада 2016 14:23 Відповісти IP:  192.162.201.--- ЩО МАВ. ТЕЙ НАПИСАВ.
 • Давід8 березня 2017 05:59 IP:  178.95.236.--- Безлікий хохол наш чєловєк....

Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Завантаження...
RedTram
http://joxi.ru/82Q4PW8IjpQ3Lm