Про це йдеться у липневому «Інфляційному звіті» НБУ.

«Шляхами подолання молодіжного безробіття можуть бути оптимізація роботи центрів зайнятості, зокрема через співпрацю з приватним бізнесом, подальше удосконалення освітніх програм з метою наближення знань та навичок, які отримує молодь під час навчання, до кваліфікаційних вимог роботодавців, розширення програм стажування і практики для студентів до отримання диплома тощо», – сказано у документі.

Як уточнили в НБУ, незважаючи на відновлення української економіки після кризи 2014-2015 років, рівень безробіття в Україні залишається на високому рівні (9,3% у 2016 році та 9,5% — у 2017-му).

«Тривале безробіття має негативні наслідки як для окремих осіб, так і для економіки в цілому через втрату людського капіталу, скорочення приватного споживання, негативний вплив на майбутній рівень заробітної плати і численні соціальні наслідки», – пояснили у Нацбанку та додали, що найбільше ці проблеми притаманні молодіжному безробіттю.

Зокрема, за даними досліджень, молодь – одна з найуразливіших категорій населення на ринку праці. Високий рівень безробіття населення у віці 15 – 24 роки зумовлений тим, що значна частина молодих людей у такому віці не має необхідних професійних навичок, досвіду роботи, котрі відповідають вимогам роботодавців.

В Україні серед молодих людей у віці 15 – 24 роки переважає частка економічно неактивної молоді (в 2017 році – майже 65,6%), оскільки більшість молодих людей у такому віці навчається (майже 85% неактивного населення у віці 15 – 24 роки становили учні та студенти).

За даними Держстату, у 2017 році кількість безробітної молоді віком 15 – 24 роки становила більш ніж 15% усього безробітного населення України та 18,9% економічно активного населення відповідного віку.

 

«Вголос»