Новий порядок надання податкових консультацій з 1 квітня 2017 року!

Про це в інтерв’ю повідомила начальник Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Олена Парубій.
Вона зазначила, що з 1 квітня 2017 року набирають чинності зміни, внесені в правила надання індивідуальних податкових та узагальнюючих консультацій. Відповідно до внесених змін зменшено термін для надання відповіді контролюючим органом на звернення платника податків з 30 до 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення.
Окрім того, уповноважена особа органу, який цю консультацію надає, може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення, але не більше 10 календарних днів, та письмово повідомити про це платнику податків.
Звернення у письмовій формі повинно містити такі обов’язкові реквізити: найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи; податкову адресу; номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні; код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті); зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації; підпис платника податків; дата підписання звернення.
Олена Парубій звернула увагу, що на звернення платника податків, що не відповідає цим вимогам, податкова консультація не надається, а надсилається відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».
За вибором платника податків індивідуальна податкова консультація надається в усній або письмовій формі.
При цьому, індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, обов’язково повинна містити: назву – податкова консультація; реєстраційний номер в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій; опис питань, що порушуються платником податків, з урахуванням фактичних обставин, зазначених у зверненні платника податків; обґрунтування застосування норм законодавства; висновок з питань практичного використання таких норм законодавства.
Індивідуальна податкова консультація, надана в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщенню на офіційному веб-сайті ДФС, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси.
Усі платники матимуть безоплатний та вільний доступ до даних єдиної бази індивідуальних податкових консультацій на офіційному веб-сайті ДФС України.
Індивідуальні податкові консультації і надалі надаватимуть в усній формі контролюючі органи та державні податкові інспекції, а у письмовій формі – контролюючі органи в АР Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональні територіальні органи, центральний органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
Щодо узагальнюючих податкових консультацій, то їх надаватиме Мінфін. Вони підлягатимуть оприлюдненню на офіційному веб-сайті Мінфіну протягом 5-ти календарних днів з дня їх надання.
Податкові консультації, надані у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), звільняють платника податків від відповідальності (включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню), за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, вчинені до 31 грудня 2017 року (включно). З 1 січня 2018 року індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), не підлягатиме застосуванню.
 
Умови, за яких юридичні та фізичні особи для цілей податкового обліку вважаються пов’язаними особами
 
Державна фіскальна служба України у листі від 16.03.2017 №3558/М/99-99-15-02-02-14 (далі – лист ДФС №3558) щодо визнання пов’язаних осіб повідомила наступне.
Відповідно до п.п.14.1.159 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) пов’язані особи – це юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв, зокрема, для фізичних осіб – це чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування.
Таким чином, батьки і діти (зокрема мати і син) вважаються пов’язаними особами. Пов’язані особи для юридичних осіб – це, зокрема, коли одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків (п.п.14.1.159 п.14.1 ст.14 ПКУ).
Таким чином, у разі, якщо дві пов’язані фізичні особи безпосередньо та/або опосередковано (мати через сина, а син через матір) володіють корпоративними правами юридичних осіб у розмірі 20 і більше відсотків у кожній такій юридичній особі, то такі юридичні особи вважаються пов’язаними.
За наявності обставин, зазначених в абзаці першому підпункту 14.1.159 п.14.1 ст.14 ПКУ, юридичні та/або фізичні особи, які є сторонами господарської операції, мають право самостійно визнати себе для цілей оподаткування пов’язаними особами з підстав, не передбачених у підпунктах «а» – «в» цього підпункту.
Поряд з цим повідомляємо, що контролюючий орган в судовому порядку може довести на основі фактів і обставин, що одна юридична або фізична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи (п.п.14.1.159 п.14.1 ст.14 ПКУ).
Лист №3558 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-fizichnih-osib/71757.html
 
Особливості застосування штрафних санкцій за порушення порядку подання звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням
 
Як зазначила начальник Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області О.Парубій, що Державна фіскальна служба України у листі від 10.02.2017 №3282/7/99-99-14-01-02-17 (далі – лист ДФС №3282) роз’яснила особливості застосування штрафних санкцій за порушення порядку подання звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (звіт про контрольовані операції та документація з трансфертного ціноутворення).
До 01.01.2017 відповідальність за несвоєчасне подання звіту та несвоєчасне декларування контрольованих операцій визначалась пунктом 120.3 статті 120 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Законом України від 21.12.2016 №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» статтю 120 Кодексу доповнено новим пунктом 120.4, яким встановлено окрему відповідальність платників податків за несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті відповідно до вимог п.39.4 ст.39 ПКУ.
Штрафні санкції, передбачені п.120.4 ст.120 ПКУ, розраховуються за кожний календарний день, починаючи з 01.01.2017, незалежно від звітного періоду здійснення контрольованих операцій та застосовуються у разі, якщо платником податків до початку документальної перевірки подано:
- звіт про контрольовані операції та/або документацію з трансфертного ціноутворення з порушенням термінів, визначених п.39.4 ст.39 ПКУ;
- уточнюючий звіт про контрольовані операції, в якому додатково задекларовані контрольовані операції.
Склад правопорушень, визначених пунктами 120.3 та 120.4 статті 120 ПКУ, не передбачає одночасного застосування фінансової відповідальності, встановленої вказаними нормами.
Лист №3282 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorenn/listi-rozyasnennya/71431.html
 
Операції з внесення учасником підприємства до статутного капіталу основних засобів є контрольованими
 
Як зазначила начальник Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області О.Парубій, що Державна фіскальна служба України у листі від 09.03.2017 №5898/7/99-99-14-01-02-17 «Про визнання операцій з внесення учасником підприємства до статутного капіталу основних засобів (обладнання) контрольованими» (далі – лист ДФС №5898) повідомила наступне.
Враховуючи те, що до статті 39 «Трансфертне ціноутворення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) було внесено зміни Законами України від 04.07.2013 №408-VІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення», від 13.05.2014 №1260-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення» та від 28.12.2014 №72-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» (далі – Закон №72), у 2013, 2014 та 2015 роках діяли різні вимоги до методології визнання господарських операцій контрольованими.
Так, з 01.01.2015 Законом №72 змінено методологію та критерії визначення господарських операцій контрольованими. Відповідно до п.п.39.2.1 п.39.2 ст.39 ПКУ для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є господарські операції, що можуть впливати на об’єкт оподаткування платника податку (до 01.01.2017 – «впливають на об’єкт оподаткування платника податку»).
Таким чином, визначальною умовою для визнання операцій контрольованими є можливість впливу таких операцій на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.
Водночас ПКУ не передбачено обмежень або застережень, в якому із періодів (звітному або наступних) цей вплив відбувається.
Операція зі збільшення статутного капіталу шляхом внесення учасником підприємства основних засобів враховується у складі витрат, починаючи з періоду нарахування амортизації таких основних засобів та впливає на фінансовий результат до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку та відповідно зменшує об’єкт оподаткування податком на прибуток.
Оскільки операції із збільшення статутного капіталу внеском учасника підприємства основних засобів (обладнання) впливають (можуть впливати) на формування об’єкта оподаткування податком на прибуток, такі операції з 01.01.2015 підпадають під визначення контрольованих відповідно до ст.39 ПКУ.
Зазначені операції мають бути відображені у Звіті про контрольовані операції у звітному періоді, в якому відбулася господарська операція з внесення учасником до статутного капіталу основних засобів (обладнання) на дату переходу права власності та/або на дату відображення у бухгалтерському обліку зарахування на баланс таких основних засобів (обладнання) (на рахунки Дт15/Дт10).
Звернула увагу, що з листом №5898 можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/transfertne-tsinoutvorenn/listi-rozyasnennya/print-71566.html
 
Зміни до форми Податкової декларації з плати за землю
 
Як зазначила начальник Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області О.Парубій, що Наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2017 №9 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2017 за №225/30093 (далі – Наказ № 9), який набрав чинності 21.03.2017, внесено зміни до форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (далі – декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.07.2015 за № 783/27228 (далі – Наказ №560). Цей Наказ опубліковано в бюлетені «Офіційний вісник України» від 21.03.2017 №23.
Відповідно до внесених змін наказом №9 в декларації слід відображати:
- місяць і рік, а також дату державної реєстрації прав на земельну ділянку, а також дати документа, що засвідчує/підтверджує право оренди землі;
- площу земельної ділянки не лише в га, а також і в кв. м;
- нормативну грошову оцінку одиниці площі земельної ділянки.
Крім того, при уточненні податкових зобов’язань більше не потрібно буде розмежовувати суми збільшення/зменшення податкових зобов’язань на ті, за якими ще не настав строк сплати, і на ті, за якими строк сплати вже минув. Отже, враховуючи норми пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України звітувати за новою формою декларації потрібно буде в травні за квітень 2017 року.
 
Мінімальна зарплата є державною соціальною гарантією, дотримуватися якої повинні всі роботодавці на всій території України!
 
Про це в інтерв’ю повідомила начальник Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Олена Парубій. Вона зазначила, що стаття 43 Конституції України гарантує кожному громадянину право заробляти собі на життя працею та отримувати за це винагороду - заробітну плату, не нижчу ніж визначено законом.
Мінімальна зарплата є державною соціальною гарантією, дотримуватися якої повинні всі роботодавці на всій території України: юридичні особи незалежно від форми власності та фізичні особи – підприємці. Підвищення мінімальної заробітної плати стосується всіх без виключення працюючих в Україні громадян. Заробітна плата кваліфікованих працівників встановлюється в розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати.
З 1 січня 2017 року в Україні розмір мінімальної заробітної плати становить 3200 гривень. А це означає, що розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати, тобто не менше ніж 3200 гривень. Якщо працівнику за повністю відпрацьований місяць нараховано менш ніж 3200 гривень, необхідно проводити доплату до рівня мінімальної зарплати. Доплату слід виплачувати щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.
Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, тобто з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні.
О.Парубій наголосила, пам’ятайте, що працівник, який отримує зарплату в «конверті», офіційно вважається непрацюючим. Йому не зараховується страховий стаж, а відповідно: він не буде одержувати пенсію за віком; його можуть звільнити в будь-який час, без жодних компенсаційних виплат; у нього немає права на відпустку; права на оплату лікарняних та допомогу по безробіттю; права не працювати у вихідний та святковий день; права на охорону праці; права на соціальне страхування.
 
У 2017 році посилилась відповідальність за порушення законодавства про працю!
 
Про це в інтерв’ю повідомила начальник Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Парубій О.В. Вона інформувала, що з 1 січня 2017 року юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:
- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (96 000 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (9 600 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення;
- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (32 000 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
- недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (32 000 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;
- недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (9600 грн.), встановленої законом на момент виявлення порушення.
У разі, якщо має місце недопущення до перевірки з питань допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків, розмір штрафу - 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (320 000 гривень).
 
Коли виникає обов’язок з подання декларації про доходи!
 
Обов’язок з подання річної декларації про майновий стан і доходи за наслідками 2016 року виникає у тих громадян, які протягом минулого року отримували доходи, що підлягають оподаткуванню, від осіб, які не є податковими агентами, у вигляді: вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна; доходів від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна; доходів від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм); інвестиційного прибутку; іноземних доходів.
Нагадала, що обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи: виключно від податкових агентів; від операцій продажу (обміну) майна, дарування при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб.
Граничні строки подання декларації: для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, - до 1 травня року, що настає за звітним. Останній день подання декларації за 2016 рік – 03.05.2017 року.
Також повідомила, що громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2016 року, податкову декларацію можуть подати протягом 2017 року.
Декларація подається громадянами до податкових інспекцій за місцем реєстрації. За довідковою інформацією щодо кампанії декларування доходів громадяни міста можуть звертатись до Центру обслуговування платників ГУ ДФС у Львівській області  вул.Стрийська,35.
 
Учням Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного університету, як  отримати податкову знижку за навчання!
 
Днями відбулася зустріч з викладачами та учнями третього курсу Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного університету на яку був запрошений заступник начальника - начальник Сихівського відділення Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Ігор Лазорко.
У сучасному світі чи не найдорожче коштують знання. Більшість студентів навчаються на комерційній формі навчання. Саме для таких здобувачів вищої освіти Ігор Лазорко розповів, як отримати податкову знижку за навчання.
«Компенсація - це, по суті, повернення частини зі сплачених податків від заробітної плати. Право на податкову знижку мають батьки студентів, їхні опікуни чи самі студенти, якщо офіційно працевлаштовані. В середньому ця сума сягає 18% від витрат. Сума повернення кількості коштів залежить від мінімальної зарплати, тобто до розрахунку суми податкового кредиту можна включити не більше 1930 грн. витрат за місяць, або 1,4% від мінімальної зарплати станом на звітній рік, а саме за 2016 рік. Відповідно до ст.8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 №1801-VIII з 1 січня 2017 року установлено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 3200 гривень», - розповів Ігор Лазорко.
Звернув увагу, що відшкодовують кошти лише за звітний рік. Тобто, в 2017 році можна повернути кошти виключно за 2016 рік. Подавати декларацію на відшкодування можна до кінця поточного року. Підтвердженням витрат є квитанції про оплату за навчання в попередньому році.
Для отримання податкової знижки необхідно подати такі документи: заповнену податкову декларацію про майновий стан і доходи; довідку про доходи (з вказаним загальним доходом у вигляді зарплати, пільгами (якщо є) і прибутковим податком (ПДФО); копію договору з навчальним закладом; довідку з навчального закладу про те, що студент дійсно там навчається. Крім того документи, які засвідчують родинні зв’язки - копія паспорта та ідентифікаційного номеру одного з батьків (того, хто оплачував навчання), а також копія свідоцтва про народження студента. Якщо ж студент працює і сам оплачував навчання, то подається копія його паспорта та ідентифікаційного номера. Основним документом для повернення цих коштів - є квитанція про сплату, тому важливо, щоб там був вказаний платник. Також потрібно зазначити номер рахунку, на який повертатимуть кошти. Всі ці документи потрібно подавати за місцем реєстрації декларанта. Повертають гроші впродовж двох місяців і цю суму вже не оподатковують.
До податкової знижки належать також такі витрати: частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом; суми пожертвування у різні благодійні неприбуткові фонди; на користь закладів охорони здоров’я тощо.
Обрані теми для зустрічі стали предметом жвавої дискусії та викликали цілий ряд запитань на які учасники зустрічі отримали вичерпні відповіді.
На завершення зустрічі Ігор Лазорко зазначив: «Отримав велике задоволення від спілкування з вами. Коледж продовжує не тільки готувати хороших фахівців, але виховує та розвиває найкращі ділові, інтелектуальні та моральні якості своїх учнів. Вдячний дирекції коледжу за запрошення».
Студенти отримали пам’ятки «Як отримати податкову знижку на навчання».
 
Знання в царині оподаткування - учням!
 
Вже стало доброю традицією серед працівників Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області зустрічатися із школярами району. Днями, у рамках роботи з майбутніми платниками податків на відкритий урок до учнів 10 класу ССЗШ №93 завітали працівники інспекції. Мета зустрічі поглибити здобуті знання в царині оподаткування та закінчити школу фінансово грамотними, зайняти активну громадянську позицію сумлінного платника податків, котрий дбає про економічне процвітання своєї держави.
Про історію виникнення податків в Україні, роль державного бюджету України у забезпеченні стабільності розвитку суспільства його доходи та видатки, учням на відкритому уроці розповів головний державний ревізор – інспектор сектору податків і зборів з фізичних осіб Сихівського відділення Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області Ігор Лазорко.
Також він розповів про суть і складові частини податків, зборів їх види і основні ознаки, зобов’язання щодо сплати податків і зборів в порядку і розмірах, установлених законом.
Ігор Лазорко інформував, які податки є в житті кожного громадянина України, розповів про прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату, яка з 1 січня 2017 року становить 3200 гривень, про податкову соціальну пільгу та податкову знижку. Розповів, які завдання, функції та права Державної фіскальної служби України.
Сьогодні молодь усвідомлює свою громадянську позицію і прагне бути більш обізнаною з вимогами законодавства. Майбутні громадяни нашого суспільства повинні розуміти важливість наповнення державної скарбниці та бути свідомими платниками податків.
Старшокласники проявили неабияку зацікавленість, тому урок відбувся у вигляді дискусії. Учні отримали відповіді на усі свої запитання. Ігор Лазорко побажав учням ССЗШ №93 добре вчитися, поважати вчителів та батьків, рости гідними громадянами своєї держави.

 

 

 


ЗА ТЕМОЮ
КОМЕНТАРІ

Завантаження...
RedTram