– зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2017 рік та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору;
– мають право подати декларації для отримання податкової знижки.
Обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) у платників податків виникає:
– при отриманні доходів не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи, тобто які не є підприємцями або не провадять незалежну професійну діяльність;
– при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування;
– при отриманні іноземних доходів;
– в інших випадках, передбачених законодавством.
 
Набрав чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
 
З першого січня 2018 року набрав чинності Закон України від 07.12.2017 №2246-VIII (далі – Закон №2246) «Про Державний бюджет України на 2018 рік».
Законом №2246 передбачені доходи держбюджету на 2018 рік у сумі 917,9 млрд.грн., видатки – на рівні 991,7 млрд.грн.
Граничний обсяг дефіциту держбюджету передбачається у розмірі 80,6 млрд.грн. Граничний обсяг державного боргу встановлено у розмірі 1999,3 млрд.грн. Надходження від приватизації прогнозується у обсязі 21,3 млрд.грн.
Законом №2246 визначено розмір мінімальної заробітної плати на 2018 рік – 3723,00грн. та розмір погодинної мінімальної зарплати на 2018 рік – 22,41грн.
 
Прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено на рівні:
з 01 січня 2018 року – 1762,00грн.;
з 01 липня 2018 року – 1841,00грн.;
з 01 грудня 2018 року – 1921,00грн.
Закон №2246 опубліковано у газеті «Голос України» від 30.12.2017 №249-250.
 
Податкова соціальна пільга у 2018 році
 
Відповідно до Закону України від 07.12.2017р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік», з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум для працездатної особи (у розрахунку на місяць) становить 1762 гривні.
Відповідно розмір податкової соціальної пільги становитиме:
– 100% – 881 грн. (для будь-якого платника податку або платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – у розрахунку на кожну таку дитину).
– 150% – 1321,50 грн. (для платників податку, які є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником (у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років); утримують дитину-інваліда (у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років); які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом; інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).
– 200% – 1762 грн. (для платників податку, які є Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями «За відвагу»; учасником бойових дій під час Другої світової війни, інвалідом І і ІІ групи, учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»).
Нагадаємо, що податкова соціальна пільга застосовується до доходу у вигляді зарплати, a також прирівняних до неї виплат, якщо розмір такого доходу не перевищує розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 року, помноженого нa коефіцієнт 1,4 та округленої до найближчих 10 грн. Тобто максимальний розмір зарплати, до якого може бути застосована звичайна податкова соціальна пільга у 2018 році становитиме 2470 грн. (1762 грн. х 1,4).
 
До уваги виробників та реалізаторів пального!
 
01.01.2018 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 №891, якою затверджено Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів – лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку (далі – Порядок).
Крім того, згідно з п.12 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) норми п.230.1 ст.230 ПКУ щодо обладнання акцизних складів, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального, витратомірами-лічильниками та рівнемірами-лічильниками застосовуються з 1 січня 2018 року.
Порядком передбачено створення багатофункціональної системи контролю з автоматизованого збору інформації щодо виробництва та реалізації пального, відстеження в режимі он-лайн наявності пального у резервуарах, перерахунку його залишків та надлишків, установлення динамічних відхилень його залишків та інших параметрів отримання та відпуску пального.
Відповідно до Порядку адміністратором та держателем Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку (далі – Реєстр) є ДФС України.
Інформацію до Реєстру вносять виробники та реалізатори пального за допомогою спеціального програмного продукту, розробленого ДФС України.
Порядком також встановлено порядок подання суб’єктами господарювання інформації до Реєстру та можливість її коригування.
Згідно з інформацією, що розміщена на офіційному сайті Верховної Ради України, зареєстровано «Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 14.11.2017 за №6776-д, згідно з яким в остаточній редакції запропоновано внести зміни до п.12 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, а саме: цифри «2018» замінити цифрами «2019».
 
Затверджено новий Державний реєстр РРО
 
ДФС України наказом від 18.12.2017 №854 затвердила новий Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (далі – Державний реєстр).
Оновлений Державний реєстр містить перелік реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО), дозволених до первинної реєстрації, а також первинна реєстрація яких заборонена.
Кількість моделей РРО збільшилась до 160 (раніше моделей РРО було 152).
Також, в оновленому Державному реєстрі наведено перелік РРО, виключених з Державного реєстру у 2016 – 2017 роках, експлуатація яких не дозволяється (таких РРО 5 моделей).
Слід зазначити, що втратив чинність наказ ДФС України від 07.06.2017 №406.
 
Зміни норм щодо єдиного внеску, які наберуть чинності з 1 січня 2018 року
 
Законом України від 03.10.2017 №2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (далі – Закон №2148), який набув чинності 11.10.2017, внесено зміни, зокрема, до Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Запроваджені Законом №2148 зміни норм щодо єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) наберуть чинності з 01.01.2018 та передбачають, зокрема, наступне:
► максимальна величина бази нарахування єдиного внеску становитиме 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом;
► платниками єдиного внеску також будуть і члени фермерського господарства (у разі, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах);
► у разі якщо фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) і члени фермерського господарства отримують пенсію або соціальну допомогу, вони звільняються від сплати єдиного внеску за себе;
► ФОП – платники єдиного податку першої групи втрачають право на сплату єдиного внеску у сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску: з 01.01.2018 вони будуть сплачувати єдиний внесок у повному мінімальному розмірі, як і інші ФОП;
► фізичні особи, які виконують роботи на підставі договору цивільно-правового характеру, ФОП, а також особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства тепер також підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
► ФОП; особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерського господарства з 01.01.2018 сплачуватимуть єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
 
Набрали чинності зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
 
З 01.01.2018 набрав чинності Закон України від 05.10.2017 №2164-VIII (далі – Закон №2154) «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень», яким внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Згідно з Законом №2164, зокрема, для цілей бухобліку визначено нову класифікацію поділу суб’єктів господарювання за критерієм їх розмірів: мікропідприємства, малі, середні або великі підприємства.
Звітність за міжнародними стандартами мають складати: підприємства, що становлять суспільний інтерес; публічні акціонерні товариства; підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.
Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами, зобов’язані забезпечити ведення бухобліку відповідно до облікової політики за міжнародними стандартами після подання першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами, що визнається такою у порядку, визначеному міжнародними стандартами.
Також встановлено нові підходи до розкриття фінансової інформації суб’єктами господарювання. Так, окремі категорії підприємств мають оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).
Закон №2164 опубліковано у газеті «Голос України» від 01.11.2017 №202.