http://www.vgolos.com.ua/news/rozumnyy_dyktator_dlya_ukrainy_224476.html{C}
Назви і явища наповнюються змістом не тому що їх хтось вигадав, а саме своїм існуванням. Тому говорити про авторитаризм, який за своєю природою є диктатурою, і в той же час сподіватися від такого суспільного устрою як „освічена диктатура” розширення громадянських свобод – є ніщо інше як синкретизм думки!  До речі, термін „освічений” не доречно ототожнювати з терміном „розумний”.
 „Диктатура розумних” – поняття того самого штибу. До того ж, розум не вийде  насадити, а дійсно розумні не будуть вдаватися до диктатури.
Я не проти зміни Конституції, навіть кожного місяця. А на що це може впливати? Сталінська конституція 1936 року була найгуманнішою в світі! але тим не менше…   Покладатись на гарантії зовнішніх партнерів – це як дати лисиці курку сторожити. Чи ви цих байок не читали? Чи прикладу Меморандуму підписаного не тільки Росією в Будапешті про гарантії для України взамін відмови від ядерної зброї є недостатньо? {C}http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/998_158
Досягнення Ататюрка та Саакашвілі з Кахою Бендукідзе безумовно є  видатними.  В той же час, ми спостерігаємо як ці суспільства „відкочуються” назад під дією сьогоднішньої популістської влади в цих країнах і скоріш за все не без руки кремля. Очевидно, що суспільний стан досягнутий в такий спосіб, є нестабільним. Чи в Україні після аналогічних досягнень зникнуть популісти і демагоги? Чи може кремль до України завтра збайдужіє?
Що саме рішуче і жорстко мають робити ці  патріотичні і рішуче налаштовані люди  на другий день після того, як прийдуть до влади???  
Диктатура тому так і називається, що вона диктує умови і не сприймає коли їй намагаються диктувати. Тому запроваджувати диктатуру під умовою її добровільного демаршу…  Без відповіді також залишене питання хто повинен, чи хто буде здатен, жорстко контролювати тоталітарну владу?
Є немислимим забезпечення  авторитарним урядом виборів відповідальної та демократичної влади та ще за допомогою селекції виборців!  Саме в такий спосіб авторитарні уряди обирають самі себе!
Право обирати і бути обраним в Україні мають тільки громадяни. Хто і за якими критеріями розподілятиме громадян на відповідальних і інших? Зрештою, чи не відповідальним буде спершу розібратися в інституції виборчої системи і критеріях за якими слід обирати владу щоб не обдуритися?
 

Важливо. Тоталітаризм, як зрештою і демократія, є лише інструментами за допомогою яких суспільства творять держави і налагоджують їх функціонування. Ці інструменти не мають в собі засобів розпізнавання чи визначення напрямку розвитку цих держав. Ця здатність забезпечується принципом взаємодії суспільних інститутів. Інструменти однаково ефективно  можуть служити різним цілям, як корисним так і шкідливим.    І саме покладання надій на те, що ці інструменти  є визначальними в розвитку держави, є  помилкою що призводить до занепаду.    

Диктаторська влада, на відміну від демократичної, не користується зворотними зв’язками з  суспільством, або її реакція на запити суспільства носить характер заперечення, ігнорування, фальшування. Тим самим тоталітаризм прирікає себе на знищення, але в цьому випадку потрібно пам’ятати, якою високою може бути ціна. Відсутність правдивих зворотних зв’язків робить диктатуру  самим примітивним ладом.

Недоліком демократії є те, що за допомогою абсолютно легальних законодавчих процедур можна відносно легко і швидко знищити саму демократію і перейти до тоталітаризму і що значно гірше – зробити деструктивними суспільні інститути. Все залежить від запиту який формує суспільство що  передається владі зворотними зв’язками.  Не останню ролю в цьому відіграють засоби масової інформації і журналісти. В зв’язку з цим дозволю собі нагадати звернення групи „Першого грудня” в якому Вадим Скуратівський закликав журналістів перестати жонглювати поняттями”!    https://www.youtube.com/watch?v=e3wrLClkcgI

                            21.08.16                                         З. Бокійчук