Правова база місцевих виборів

На сайті Верховної  Ради  України зареєстровано кілька проектів Постанов «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2014 році». Перший з них, авторства О.Турчинова, з’явився ще у лютому 2013 року (реєстраційний № 2255). Однак, зрозуміло, що тодішньому режимові «перезавантаження»  підконтрольних місцевих рад не було потрібним.

Але вже цього тижня (24.02.2014) на сайті парламенту було зареєстровано ще одну постанову про місцеві вибори. Серед великого колективу його авторів є і заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський.

У пояснювальній записці до проекту Постанови говориться, що вноситься він на виконання пункту 30 частини першої статті 85 Конституції України, згідно з яким саме до повноважень Верховної Ради України належить «призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування».

При цьому, за прийнятою 28 червня 1996 року Конституцією України депутати місцевих рад та сільські, селищні, міські голови обирались строком на чотири роки. Згодом, 8 грудня 2004 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Конституції України» (№ 2222-VI), згідно з яким термін повноважень депутатів місцевих рад збільшено з чотирьох до п’яти років (нова редакція частини першої статті 141). Чотирирічний термін повноважень сільських, селищних та міських голів, визначений частиною другою статті 141 Конституції України, при цьому не змінювався.

4 червня 2009 року Конституційний Суд України прийняв рішення за №13-рп/2009 у справі за конституційним поданням Київської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 141 Конституції України, відповідно до якого положення частин першої, другої статті 141 Конституції України, що встановлюють строки, на які обираються депутати до складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради чи сільський, селищний, міський голова, слід розуміти так, що при обранні цих осіб на передбачених Конституцією України чергових та позачергових виборах на них поширюються відповідно п'ятирічний та чотирирічний строки повноважень.

З урахуванням зазначеного Рішення Конституційного Суду України у частині другій статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 2010 року № 2487-VІ було передбачено, що чергові вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів проводяться одночасно на всій території України, крім випадків, встановлених Конституцією та законами України; чергові вибори депутатів обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, вибори сільського, селищного, міського голови проводяться у зв'язку із закінченням визначеного Конституцією України строку повноважень депутатів відповідних рад, сільських, селищних, міських голів.

Нова «стара»  Конституція – нові вибори

30 вересня 2010 року Конституційний Суд України Рішенням № 20-рп/2010 (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) визнав таким, що не відповідає Конституції України, Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV у зв'язку з порушенням конституційної процедури його прийняття.

Зазначеним рішенням на органи державної влади покладався обов'язок невідкладного приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до Конституції України від 28 червня 1996 року в редакції, що існувала до внесення до неї змін Законом, що був визнаний неконституційним.

Відтак, конституційний термін повноважень депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів знову став уніфікованим і становив чотири роки.

Тож на день проведення останніх чергових місцевих виборів 31 жовтня 2010 року (проведені згідно з Постановою Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році» від 1 липня 2010 року № 2412-VІ) чинною була редакція Конституції України від 28 червня 1996 року, якою був встановлений чотирирічний строк повноважень депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Отже депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови обиралися виборцями на чотири роки.

Водночас  частиною першою статті 58 Основного Закону України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Необхідно також взяти до уваги, що у абзаці п’ятому пункту 3 мотиваційної частини Рішення Конституційного Суду України від 4 червня 2009 року № 13-рп/2009 у підсумку аналізу положень Основного Закону (статті 1, частини другої статті 5, частини першої статті 38, статті 69, частини п'ятої статті 76, частини першої статті 103, частин першої, другої статті 141, частин першої, другої статті 77, пунктів 7, 28, 30 частини першої статті 85, пункту 1 частини першої статті 138) стверджується, що «на конституційному рівні закріплено принцип періодичності проведення виборів, застосування якого згідно з міжнародними актами є важливою складовою їх демократичності. Зокрема, у статті 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року (ратифікованого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19 жовтня 1973 року) вказано, що кожен громадянин повинен мати можливість голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах».

Як наголошують автори проекту Постанови, наступні чергові місцеві вибори мають призначатися на осінь 2014 року і відстрочення дати виборів порушує права виборців обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування.

26 жовтня всі на вибори

Проектом згаданої постанови пропонується призначити чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 26 жовтня 2014 року.

Крім того, пропонується Центральній виборчій комісії у встановленому законодавством порядку вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення таких виборів за рахунок коштів Державного бюджету України; Кабінету Міністрів України в межах повноважень вжити невідкладних заходів щодо забезпечення фінансування чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів Державного бюджету України.

Реалізація норм постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2014 році» потребує фінансування за рахунок коштів цільової субвенції із Державного бюджету України відповідно до статей 60, 61 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Як зазначають автори обох  проектів, із прийняттям Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2014 році» буде реалізовано право громадян України на участь у місцевому самоврядуванні.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» чергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за шістдесят днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових виборів.  Отже, якщо вибори будуть призначені на 26 жовтня, то виборча кампанія із проведення місцевих виборів в Україні розпочнеться на початку вересня 2014 року. Остаточне рішення за парламентом.

Андрій Болкун