Згідно зі статтею 1 Рамсарської конвенції, під водно-болотними угіддями розуміють райони маршів‚ боліт, драговин, торфовищ або водойм – природних або штучних‚ постійних або тимчасових‚ стоячих або проточних‚ прісних‚ солонкуватих або солоних‚ включаючи морські акваторії‚ глибина яких не перевищує шість метрів. Для визначення угідь, які можуть бути заявлені до спеціального Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, розроблено критерії, серед яких: типовість та унікальність екосистем для біогеографічного регіону, цінність угіддя для підтримання біологічного різноманіття регіону, існування ендемічних, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, місце регулярного перебування понад 20 тис. водних птахів або важливе місце для нересту, нагулу і зимівлі місцевих видів риб тощо. Кожна країна – договірна сторона конвенції має заявити до Переліку водно-болотних угідь міжнародного значення принаймні одне своє угіддя і взяти його під охорону.

На цей час зазначений перелік включає 2186 водно-болотних угідь загальною площею 208,449 млн га. Серед них є і наші 33 водно-болотні угіддя міжнародного значення загальною площею близько 678 тис. га. З них 22 водно-болотні угіддя отримали статус міжнародних 1995 року, а 2004-го бюро Рамсарської конвенції ухвалило рішення про надання міжнародного статусу ще 11 водно-болотним угіддям України, розташованим у межах територій природно-заповідного фонду України.

Крім того, 2011-го та 2012 року було ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №147-р та від 21.09.2011 №895-р, від 24.10.2012 №818-р про погодження надання 19 водно-болотним угіддям України статусу водно-болотних угідь міжнародного значення.

2015 року за пропозицією Рамсарської конвенції Всесвітній день водно-болотних угідь відзначають під девізом «Водно-болотні угіддя для нашого майбутнього».

Рамсарська конвенція декларує основні аргументи важливості водно-болотних угідь для забезпечення нашого майбутнього, а саме:

водно-болотні угіддя важливі для забезпечення людства прісною водою, очищення та фільтрації поверхневих вод, поповнення водоносних горизонтів;

ці угіддя годують людство – їх використовують для рибальства і сільського господарства протягом тисячоліть;

вони забезпечують відновлюваними природними ресурсами для народних промислів, будівництва та опалення;

мають значні бальнеологічні ресурси та використовуються з рекреаційними цілями;

зберігають біорізноманіття та екологічну рівновагу;

пом’якшують вплив штормів і повеней та захищають берегову лінію від руйнування;

депонують вуглець, продукують кисень та допомагають у боротьбі зі змінами клімату.

Тема Всесвітнього дня водно-болотних угідь «Водно-болотні угіддя для нашого майбутнього» підкреслює важливість водно-болотних угідь для забезпечення сталого розвитку людства та збереження біосфери загалом.

2015 року Міністерство екології та природних ресурсів планує спрямувати зусилля на вдосконалення нормативно-правового регулювання та створення ефективної системи управління водно-болотними угіддями, організацію моніторингу за станом водно-болотних угідь та екологічних освітньо-виховних заходів із залученням установ природно-заповідного фонду і зацікавлених сторін.

Реалізація на практиці пріоритетів щодо поліпшення збереження водно-болотних угідь можлива лише за умови об’єднання зусиль усіх державних та недержавних установ та організацій, усього населення країни. Сподіваємося, що ви приєднаєтеся до нас і зробите свій внесок у збереження та відтворення надзвичайно цінних для нашого майбутнього водно-болотних угідь!