Згідно з результатами опитування, ще 15,% респондентів відповіли, що парламент швидше за все на вирішив згаданих вище проблем.
Серед жителів Львівської області виявилося 4,1% осіб, які вважають, що нинішня ВРУ скоріш за все вирішила основні економічні і соціальні проблеми. Натомість лише 1% опитаних зміг категорично відповісти, що парламент дав собі раду з основними проблемами в державі.

Це дослідження проводили з 18 вересня до 3 жовтня 2012 року. Генеральною сукупністю дослідження було населення Львівської області віком від 18 років і старші. Вибірка становила 1200 респондентів. Вибіркова сукупність відображає генеральну сукупність за такими основними соцiально-демогpафiчними показниками як: вік, стать та освіта. Для збору інформації застосовувалось стандартизоване інтерв’ю «обличчям до обличчя» в оселі респондента. Помилка репрезентативності дослідження становить +/- 2,2 %.