Здається, що про поведінку і відповідальність осіб, які займають державні посади, вже стільки написано, що щось нове додати важко. Ми щодня стикаємось з їхньою «самовідданою і жертовною» працею. Однак, поведінка деяких працівників державних органів призводить до парадоксальної ситуації – особи, які повинні сприяти нашим правам є головними «ступорами» в їх реалізації.

Для більшості українців візиту в державну установу передує похід в магазин. Мета – придбати «презент», аби якось «віддячити» чи навпаки «заохотити» працівника. Для виправлення ситуації громадянам, які не збираються «через магазин» йти до державного службовця, потрібно керуватись нормами законодавства.

Зокрема, нові правила поведінки державного службовця, прийняті агентством, покликані подбати про громадян від недобросовісних чиновників. Так, правила доповнили існуючі норми обов’язком чиновника дотримуватись загальноприйнятих етичних норм поведінки, культури спілкування. Тобто,  уникати нецензурної лексики, не допускати використання підвищеної інтонації під час спілкування.

В нових правилах прописані дії державного службовця й у випадку давання хабара. Так, у разі надходження пропозиції від юридичних або фізичних осіб щодо неправомірної вигоди або дарунка (пожертви) державний службовець зобов’язаний:

–  відмовитись від пропозиції;
–  за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
– залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа колег по роботі;
– письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або відповідний виборний чи колегіальний орган та/або одного з визначених Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, виявила у своєму службовому приміщенні чи передану в інший спосіб неправомірну вигоду або дарунок (пожертву), вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника.

Також передбачається, що у випадку отримання рішення або доручення, яке суперечить законодавству України, державний службовець повинен негайно в письмовій формі повідомити про це керівництво органа, в якому він працює.

Наказом також передбачена відповідальність за порушення правил поведінки: «Порушення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, правил етичної поведінки, визначених цим Законом, тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та матеріальну відповідальність з урахуванням особливостей правового статусу таких осіб».

Отже, якщо громадянин, який прийшов до держустанови, напише скаргу на працівника за його хамську поведінку, то чиновника можуть зобов’язати сплатити штраф від 51 до 98 грн. або навіть можуть заарештувати на 15 діб. Міра і вид покарання вже будуть залежати від того, що зробив чи не зробив чиновник. Щоправда, важко буде визначити ступінь провини чиновників і, зрештою, вони самі можуть стати жертвами наклепу скривджених громадян.