Відповідне питання є у порядку денному XXIII сесії Львівської обласної ради.

В додатку до Програми йдеться про те, що основою моделі реалізації Програми є конструктивний діалог усіх зацікавлених сторін та ефективне партнерство «університет – промисловість – влада».

Заходи документа будуть спрямовані на вдосконалення інноваційної інфраструктури – сприятливого середовища для створення підприємств та зростання передових технологічний секторів.

Програма призначена також для рросування екоінновацій: впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативнх джерел енергії та запровадження екологічно безпечних виробництв.

Крім того, розробники документа сподіваються, що під час його дії на території області сформується політика сприяння інноваційній діяльності через створення сприятливого регуляторного середовища, відбір на конкурсних засадах регіональних інноваційних проектів, залучення в міжнародні інноваційні проекти та програми з розвитку інновацій, промоція Львівщини як регіону інновацій та підприємництва.

Програма передбачає реалізацію в два етапи: початок виконання – 2013 рік, закінчення виконання – 2015 рік.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, запланували «в межах бюджетних призначень».