З’ясовано, що підприємство здійснює викид забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами без дозволу спеціально уповноваженого органу. Із 120 стаціонарних джерел викиду забруднюючих речовин, що знаходяться на його території, 45 обладнані установками очистки газу, які не мають відповідних паспортів.

Виявлено порушення в частині водовідведення. Зокрема, відсутній дозвіл та ліміт на скид стічних вод у міську каналізаційну мережу. Підприємство не проводить лабораторний контроль за якістю виробничих стічних вод, у звіті про використання води не відображено якісні показники забруднюючих речовин, що скидались у загальноміську каналізаційну мережу. Інспекцією відібрано проби води у контрольних колодцях для проведення гідрохімічного аналізу.
У сфері поводження з відходами виявлено такі порушення:
• Протягом 2009-2010 років товариством не вирішується питання утилізації відходів, які утворюються в процесі виробничої діяльності та належать до І, ІІ, ІІІ, IV класів небезпеки.
• Первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються на підприємстві не здійснюються.
• Відсутній дозвіл на розміщення відходів та ліміт на утворення та розміщення відходів.
• Не здійснюється плата за розміщення відходів.
• Не подається статистична звітність згідно встановлених форм.
• Відсутня ліцензія на право поводження з небезпечними відходами.
• Відсутні дозволи на право поводження з токсичними хімічними речовинами, які використовуються на підприємстві.
• Відсутній договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки.

ЗАТ «Завод комунального транспорту» не здійснює моніторинг за станом грунтів в зоні впливу місця видалення відходів, а саме – гальванічних відходів. Встановлено, що ємності з гальванічним шламом накриті не герметично, що може призвести до потрапляння атмосферних опадів, відповідно спричинити забруднення земельних ресурсів. Біля площадки з ємностями відібрано проби грунту для проведення досліджень. На території підприємства виявлено засмічення землі промисловими та побутовими відходами, не вживаються заходи по боротьбі з бур’янами.

За порушення вимог чинного законодавства до адміністративної відповідальності притягнуто посадових осіб підприємства у вигляді штрафу на суму 3366 грн, видано припис на усунення недоліків та порушень, виявлених під час інспекційної перевірки.

ЗАТ «Завод комунального транспорту» будуть нараховані збитки, заподіяні державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства, зокрема, за понаднормові викиди забруднюючих речовин, за забруднення та засмічення землі.

Відповідно до Статуту, ЗАТ «Завод комунального транспорту» створене ЗАТ «Львівський автомобільний завод» на установчих зборах засновників. Підприємство займається виробництвом автомобілів, забезпечує діяльність нерегулярного транспорту.