У Львівській області реалізовується 12 природоохоронних програм. Джерелами фінансування заходів, передбачених природоохоронними программами, є: Державний бюджет, державний фонд ОНПС, обласний бюджет, місцеві бюджети та обласний фонд охорони навколишнього природного середовища.

Представник Держуправління ОНПС в Львівській області, начальник відділу економіки природокористування, держзакупівель та координації виконання природоохоронних програм Башта Г. В. поінформувала про стан виконання:
 Регіональної програми з безпечного поводження із забороненими і непридатними для використання пестицидами у Львівській області на 2005-2010 рр.;
 Обласної Програми поводження з твердими побутовими відходами на період 2007-2015 роки;
 Програми поводження з токсичними відходами;
 Регіональної програми розвитку заповідної справи у Львівській області на 2009-2020 роки;
 Програми формування регіональної екологічної мережі Львівської області на 2007-2015 роки;
 Програми моніторингу довкілля Львівської області;
 Програми охорони навколишнього природного середовища на 2009-2012 роки;
 Регіональної програми екологічної освіти Львівщини”;
 Обласної програми скорочення викидів парникових газів у Львівській області на 2009-2012 роки;
 Програми скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джередлами підприємств забруднювачів Львівської області;
 Регіональної програми «Питна вода України» у Львівській області на 2006-2020 роки;
 Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2001-2005 роки і на період до 2015 року”.
Також було відзначено те, що за останні роки виконання заходів, затверджених у природоохоронних програмах, здійснювалося практично за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
Кінцеві результати виконання природоохоронних програм у 2010 р. будуть підведені та висвітлені протягом січня 2011 р.