Львівські підприємці вважають за краще неформальні стосунки з податковою. На «двійку» оцінили підприємці Львівщини результати діяльності обласної влади з підтримки підприємництва в регіоні. Такі результати соціологічного опитування, виходячи з результатів якого Комітет підприємців Львівщини розробив свій проект програми підтримки малого і середнього підприємництва в області. Напрацювання КПЛ обласні чиновники врахували при розробці кінцевого варіанту програми.

ДОВІДКА

В рамках соціологічного дослідження опитали 154 представників малого бізнесу Львова і 304 представників малого бізнесу, що працюють в області.
 
Опитування тривало з 4 по 17 жовтня 2006 року.

Предмет дослідження - процес розвитку малого бізнесу в регіоні та можливі механізми ефективної його підтримки.

Дослідження проводилося методом експертного опитування у формі стандартизованого інтерв'ю.

«Проводячи опитування підприємців, наші інтерв'юєри зіткнулися з тим, що підприємці боялися відповідати на питання, - розповідає координатор обласної програми підтримки підприємництва від КПЛ Микола Ореньчук. - Вони думають, що потім ця інформація кудись піде і їх будуть «трусити» далі».

Попри страх, опитані підприємці все ж задекларували своє незадоволення умовами, які влада створила їм для роботи. Лише 2,62% опитаних заявили, що цілком задоволені. Натомість 20,52% підприємців області в цілому не задоволені умовами, в яких доводиться працювати, 13,1% - зовсім не задоволені, ще 45,41% задоволені лише окремими аспектами створених бузнесові умов.
За заходи, які місцева влада здійснює для підтримки підприємництва, опитані підприємці не поставили їй більше трійки за п'ятибальною шкалою.

Позиція оцінюванняСередній бал
Забезпечення сприятливих нормативно-правових умов для ведення підприємницької діяльності2,34
Спрощення дозвільних процедур для здійснення інвестиційної діяльності в сфері підприємництва на рівні області, міст і районів2,27
Сприяння створенню нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва2,40
Забезпечення дотримання умов для розвитку добросовісної конкуренції в сфері малого підприємництва 2,37
Сприяння збільшенню доступу суб'єктів малого підприємництва до фінансових ресурсів2,27
Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва2,28
Розширення можливостей інформаційного забезпечення підприємців2,64
Розвиток системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери малого підприємництва2,41
Сприяння розвитку інноваційних технологій у сфері малого підприємництва2,11
Залучення малих підприємств до державних закупівель (тендерів)2,15
Формування позитивного іміджу підприємця в регіоні2,52

Невтішними виявились і результати оцінки підприємцями рівня співпраці з місцевою владою. Він задовільняє лише 6,39% опитаних бізнесменів і частково задовільняє 29,39%. Натомість більше половини підприємців вважає, що співпраця з місцевою владою незадовільна або ж цілком відсутня.

Що ж заважає підприємцям співпрацювати з владою? На першому місці в рейтингу чинників, які стримують співпрацю - непрозорість діяльності органів влади (45,71% опитаних це шкодить порозумітися з чиновниками). Не сприяє порозумінню і відсутність правових механізмів громадського контролю органів влади, небажання місцевої влади співпрацювати з підприємцями, відсутність інформації про ухвалені органами влади рішення.

Чинники, що заважають ефективній співпраці підприємців та органів місцевої влади, у %

 ЛЬВІВЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬСЕРЕДНІЙ
Не відповіли  3.85%
Непрозорість діяльності органів влади48.03%47.24%47.51%
Відсутність інформації про рішення, ухвалені органами влади25.66%26.90%26.47%
Місцеві органи влади не мають бажання співпрацювати з підприємцями35.53%22.76%27.15%
Відсутність правових механізмів громадського контролю за органами влади32.89%31.72%32.13%
Небажання влади підтримувати благочинні акції підприємців17.11%3.79%8.37%
Пасивність підприємців9.87%18.97%15.84%
Інше 1.32%1.38%1.36%

Для успішного провадження бізнесу недостатньо лише легальних стосунків між підприємцями та владою. Так вважають 42,64% респондентів, і лише 21,7% впевнені, що можна обійтися й без дружби з чиновником. Найважливіше, вважають підприємці, дружити з податковою, санстанцією та місцевою владою. Натомість дружбою з фондами (пенсійним, соціальними тощо), екологічним та енергонаглядами можна знехтувати.

Місце «неформальних» стосунків при веденні бізнесу з державними інституціями, у %

 Місцева владаПодаткова інспекціяСанстанціяЕнергонагляд
Не відповіли15.04%13.05%18.60%22.40%
Визначальна роль неформальних стосунків25.06%33.00%26.10%16.53%
Суттєвий вплив неформальних стосунків39.85%38.67%29.20%24.80%
Незначна роль неформальних стосунків20.55%16.75%25.06%33.07%
Наявність неформальних стосунків не відіграє ніякої ролі14.54%11.58%19.64%25.60%

 Пожежний наглядМіліціяЕкологічний наглядФонди (пенсійний, соц. та мед. страхування, зайнятості та ін.)
Не відповіли17.69%19.22%22.07%17.99%
Визначальна роль неформальних стосунків22.31%22.34%13.30%12.34%
Суттєвий вплив неформальних стосунків26.15%23.64%20.21%14.65%
Незначна роль неформальних стосунків31.54%31.69%33.51%31.62%
Наявність неформальних стосунків не відіграє ніякої ролі20.00% 22.34%32.98%41.39%

Необхідність заводити неформальні стосунки з чиновниками випливає, на думку опитаних, з їх корумпованості. Підприємці вважають, що це є основним чинником, який гальмує розвиток підприємництва в області. Гальмом для бізнесу також є недосконале законодавство, значна кількість контролюючих органів, а також ігнорування місцевою владою проблем підприємців, вважають опитані бізнесмени. Натомість високу вартість робочої сили, брак промоції бізнесу і непрестижність праці підприємця вони проблемами не вважають.

Основні причини, що гальмують розвиток малого бізнесу в області, у %

 ЛЬВІВЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬСЕРЕДНІЙ
Не відповіли  1.55%
Нестача кваліфікованої робочої сили 14.57%10.30%11.73%
Ігнорування місцевою владою проблем підприємців37.09%33.89% 34.96%
Обмеженість джерел фінансування18.54%25.25%23.01%
Висока вартість робочої сили3.31% 4.32%3.98%
Недосконале законодавство41.72%42.52% 42.26%
Корумпованість чиновників51.66%38.87%43.14%
Велика кількість контролюючих органів27.15%41.53% 36.73%
Слабкий розвиток інфраструктури підтримки малого бізнесу20.53% 14.95%16.81%
Недостатнє інформаційне забезпечення7.95% 7.97% 7.96%
Недосконала дозвільна система13.91%8.97%10.62%
Недостатня промоція бізнесу і торгівлі в регіоні2.65%4.65%3.98%
Низький престиж праці підприємця2.65%5.65%4.65%
Інше1.32%0.66% 0.88%


До першочергових кроків, які місцева влада повинна здійснювати для розвитку підприємництва в регіоні, підприємці відносять: боротьбу з корумпованістю чиновників (47,52%), усунення бюрократичних перепон при веденні бізнесу (42,79%) та розвиток інфраструктури підтримки малого бізнесу (33,33%).

Результати опитування виявили, що 58,78% опитаних підприємців ніколи не брали участі в програмах підтримки малого бізнесу в регіоні. 29,74% вперше чують про існування таких програм і лише 11,48% участь у таких програмах брали. Більше половини підприємців до того ж позбавлені інформації, що стосується підтримки малого бізнесу в області.

Отож, маємо таку картину: умови, в яких працюють підприємці, а також рівень їх співпраці з місцевою владою є незадовільним. Найбільший дискомфорт в підприємців викликає непрозорість діяльності органів влади. В силу корумпованості влади підприємці не бачать іншого виходу, крім як зав'язувати неформальні стосунки з чиновниками. Про програми підтримки підприємництва місцевий бізнес поінформований мало, відтак і можливостями, які надають ці програми, не надто активно користується.