Як повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович, проект закону розроблено у зв'язку з ратифікацією Україною Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних.

Прийняття зазначеного закону має врегулювати питання відповідальності осіб за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних до європейських стандартів та надасть можливість забезпечити виконання Україною вимог Конвенції та Додаткового протоколу до неї.

Так, запропоновані зміни стосуються запровадження кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення законодавства в сфері захисту персональних даних. З цією метою мають бути внесені зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Законопроектом пропонується врегулювати права уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних.

Крім того, пропонується внести зміни до ст. 23 "Інформація про особу" закону України "Про інформацію". Зокрема, пропонується встановити право особи на ознайомлення з інформацією, зібраною про неї.