Для проведення розслідування керівник держоргану створює комісію в складі не менше 7 осіб, яку очолює голова. Розслідування проводиться впродовж 10 днів, а у випадку необхідності строк можна продовжити не більш ніж на 20 днів.

Голова і члени комісії несуть персональну відповідальність за повноту, всебічність і об’єктивність укладення і нерозголошення інформації, яка торкається відповідного розслідування. При визначенні рекомендованого виду дисциплінарного стягнення враховується ступінь тяжкості вчиненого проступку, завдана ним шкода і обставини, при яких вчинено проступок.

У випадку виявлення за результатами службового розслідування ознак злочину чи адміністративного правопорушення суб’єкт призначення зобов’язаний впродовж 3 днів передати матеріали в правоохоронні органи.

Постанова Кабміну, якою затверджено порядок, набере чинності одночасно із Законом «Про державну службу», тобто з 1 січня 2013 року.