Ініціаторами законопроекту (№7265 від 19.10.2010 р.) є перший заступник голови ВР України Адам Мартинюк, народний депутат від фракції ПР Олександр Єфремов і нардеп від фракції Блоку Литвина Ігор Шаров, передає РБК-Україна.

Як йдеться у пояснювальній записці документа, метою законопроекту є уніфікація строків повноважень Президента України, народних депутатів України, представницького органу Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, що забезпечить безперервність процесу державної влади і самоврядності та зменшить видатки державного бюджету на проведення виборів.

Законопроектом пропонується:

1) частину першу статті 76 викласти в такій редакції:
"Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років";

2) частину першу статті 77 викласти в такій редакції:
"Стаття 77. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради України";

3) частину п'яту статті 103 викласти в такій редакції:
"Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень";

4) у статті 136:

а) частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 136. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим має наслідком припинення повноважень її депутатів";

б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Чергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраної на чергових виборах".
У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;

5) у статті 141:

а) частини першу та другу викласти у такій редакції:

"Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.
Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років";

б) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах".

У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою;

6) розділ XV "Перехідні положення" доповнити пунктами 15 і 16 такого змісту:

15. Чергові вибори до Верховної Ради України після відновлення положень Конституції України в редакції від 28 червня 1996 р. за Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України проводяться в останню неділю жовтня 2012 р.

16. Чергові вибори Президента України після відновлення положень Конституції України в редакції від 28 червня 1996 р. за Рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 р. № 20-рп/2010 у справі про додержання процедури внесення змін до Конституції України проводяться в останню неділю березня 2015 р.".

Раніше, ВР прийняла рішення відкликати з Конституційного суду України (КСУ) проект закону № 7226 "Про внесення змін до Конституції України про проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів" щодо строків повноважень.

За це рішення проголосували 254 з 424 народних депутатів, зареєстрованих в парламенті.

За словами голови ВР Володимира Литвина, такий висновок зробила Тимчасова слідча комісія (ТСК) ВР України.

Напередодні В. Литвин заявив, що вважає необхідним врегулювати терміни повноважень діючого парламенту на законодавчому рівні. Він пояснив, що законопроектом № 7226 пропонується проведення чергових виборів у ВР в останню неділю жовтня п'ятого року її повноважень, а чергових виборів Президента - в останню неділю березня п'ятого року його повноважень. Тому спікер ВР вважає, що в перехідних положеннях законопроекту треба було зафіксувати, що ця норма поширюється на ВР нинішньої каденції, і датою наступних парламентських виборів стане жовтень 2012 р.

Нагадаємо, 1 жовтня ц.р. КСУ визнав неконституційною політичну реформу 2004 р. Саме з тієї дати починає діяти Конституція України формату 1996 р. Зміни до Конституції України були внесені 8 грудня 2004 р. і набули чинності 1 січня 2006 р. Ці поправки перерозподілили повноваження між Президентом, парламентом і урядом на користь двох останніх гілок влади.