Своїм документом Колесніченко хоче привести положення Єдиного державного демографічного реєстру та документів, що посвідчують особу, у відповідність до закону «Про засади державної мовної політики».

Законопроект Колесніченка передбачає норму, згідно з якою документи, що оформляються із застосуванням засобів Реєстру, а саме документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, а також відомості про їх власника виконуються державною мовою і поруч, за вибором особи, однією з регіональних мов або мов меншин України.

На практиці, як пояснює сам нардеп, це буде виглядати так.

Паспорт громадянина України або документ, що його заміняє, і відомості про його власника, що вносяться до нього, виконуються державною мовою і поруч, за вибором громадянина, однією з регіональних мов або мов меншин України.

Як зазначає Колесніченко, дія цього положення поширюється й на інші офіційні документи, що посвідчують особу громадянина України або відомості про неї (записи актів громадянського стану і документи, що видаються органами реєстрації актів громадянського стану, документ про освіту, трудова книжка, військовий квиток та інші офіційні документи), а також документи, що посвідчують особу іноземця або особу без громадянства, у разі наявності письмової заяви особи.

Регіонал також нагадує, що закон України «Про засади державної мовної політики» встановлює, що кожен громадянин України має право використовувати своє прізвище та ім'я (по батькові) рідною мовою згідно із традиціями цієї мови, а також право на їх офіційне визнання.

Тому Колесніченко пропонує закріпити норму, згідно з якою запис прізвища та імені (по батькові) в паспорті громадянина України, паспорті громадянина України для виїзду за кордон та інших офіційних документах виконується у транскрипції з української, російської або іншої мови за вибором громадянина. Запис прізвища та імені (по батькові) в паспортах та інших офіційних документах здійснюється із попереднім схваленням власника.