До участі у конференції запрошені всі суб’єкти державної системи моніторингу: керівники та провідні спеціалісти міністерств, держкомітетів, профільних комітетів Верховної Ради України, науковці інститутів НАН України, НДІ, вузів, підприємств, фахівці держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища, управлінь з питань надзвичайних ситуацій, а також незалежні дослідники, громадські лідери.

Від Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області участь у 5-тій науково – практичній конференції взяла начальник відділу інформації, моніторингу та зв’язків з громадськістю О.З.Ковальчук.

Основна тематика конференції:
 Аналіз стану та основні завдання моніторингу навколишнього природного середовища в умовах збільшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, зумовлених природними, природно-техногенними та техногенними факторами;
 Напрямки і методи моніторингових досліджень основних життєзабезпечуючих ресурсів: водних, земельних, мінерально-сировинних та біотичних;
 Моніторинг сучасних небезпечних геологічних процесів з урахуванням їх активізації (підтоплення, зсуви, карстопровальні процеси, просідання земної поверхні та ін.);
 Екологічний моніторинг та проблеми екологічної оцінки якості поверхневих і підземних вод;
 Моніторинг у сфері поводження з відходами;
 Шляхи оптимізації організації і методики збору, накопичення та аналізу результатів спостережень; взаємодія суб'єктів системи моніторингу;
характеру, транскордонним моніторингом;
 Особливості природоохоронних інформаційно-аналі¬тичних систем. Регіональні і галузеві системи моніторингу довкілля; спеціальні програми для отримання інформації, пов'язаної з надзвичайними ситуаціями природного та техногенного
 Міжнародна співпраця з моніторингу навколишнього природного середовища, транскордонні проблеми та напрямки їх вирішення;
 Удосконалення державного законодавства, створення нормативно-технічної, нормативно-правової бази моніторингу на рівні державних та міжнародних стандартів.
По закінченню конференції учасники отримають збірник „Матеріали конференції”, в якому включені тези доповідей її учасників, рекламні проекти.