24 червня o 12.00 у Києві, у примiщеннi Президентського фонду Леонiда Кучми "Україна", вiдбудеться презентацiя книги директора наукових програм Iнституту стратегiчних оцiнок Анатолiя Гальчинський "Помаранчева революцiя i нова влада".

Як повідомила прес-служба фонду "Україна", книга вiдомого вченого, радника екс-Президента України Кучми Гальчинського "Помаранчева революцiя i нова влада" – це перша наукова робота Інституту стратегічних оцiнок, який працює при Фондi "Україна". У книзi дослiджуються передумови та рушiйнi сили Помаранчевої революцiї, вiдповiднiсть перших крокiв нової влади високим вимогам Майдану, а також обгрунтовуються концептуальні засади пiсляреволюцiйного розвитку нашої держави, філософія відповідних перетворень.

Перша частина наукової працi є своєрiдною анатомiєю Помаранчевої революції, де розкриваються її iсторичнi, соцiальнi та психологiчнi витоки, аналiзуються цiлi, якi вона поставила перед собою, повідомляє прес-служба Фонду Кучми. На думку автора, революцiя – це час нацiонального пробудження. Вона має органічний зв'язок з подіями 1991 року, являється її органічним продовженням. Найбiльше уваги Гальчинський придiлив перспективам розвитку українського суспільства, економічного зростання, розбудови в Україні демократичного громадянського суспільства, підвищення міжнародного авторитету нашої держави.

Президентський фонд Кучма "Україна" профiнансував видавництво книги. Книгу видано видавництвом "Либiдь", наклад становить 5 тис. екземплярiв.

УНІАН