Відповідний наказ омбудсмен Валерія Лутковська підписала у першій декаді липня на вимогу статті 10 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» з метою надання консультаційної підтримки Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, проведення наукових досліджень, а також вивчення пропозицій щодо поліпшення стану захисту прав людини й основоположних свобод шляхом ефективного використання потенціалу інституцій громадянського суспільства.

Консультативну раду затверджено у кількості 28 осіб.

Перше засідання Консультативної Ради буде скликано 24 липня 2012 року.

Рада є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, який діє на громадських засадах.

До складу Ради входять: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, представники міжнародних, громадських і профспілкових організацій, засобів масової інформації, громадські діячі та фахівці, що мають досвід роботи у галузі захисту прав і свобод людини.