Конференція організовується Радою Європи в рамках Програми «Інтеркультурні міста». У ній візьмуть участь делегації із України, Російської Федерації, Португалії, Німеччини, Данії, Угорщини, Сербії, Нідерландів, Греції, Франції, Швеції, Канади та Мексики.

У 2008 році Рада Європи та Європейська Комісія разом з групою пілотних міст започаткували ініціативу «Інтеркультурні міста». Діяльність у цьому напрямку має розвинути та випробувати культурно-компетентний підхід до інтегрування у різноманітних громадах.

В основі цього підходу до інтеграції лежить концепція переваги різноманітності, де іммігранти та меншини сприймаються як ресурс для місцевого економічного, соціального та культурного розвитку, а не лише як найбільш вразливі та загрозливі категорії, що потребують підтримки.

Програма Інтеркультурних міст пропонує загальну методологію для розвитку стратегії різноманітності, а також ряд аналітичних та оціночних інструментів, включаючи надзвичайно успішний індекс Інтеркультурних міст. Ця модель наразі впроваджується у більш, ніж 60 містах Європи, а також у Японії, Кореї, Мексиці та Канаді.

Захід у Дубліні дасть можливість оцінити досягнення та прорахунки стратегії, окреслити головні проблеми та шляхи їх можливого вирішення. На цій конференції буде зроблена спроба визначити основні результати застосування інтеркультурного підходу, орієнтованого на різноманітність, в політиці та практиці на рівні національної та міжнародної інтеграції.

На конференції розглядатимуться питання: практичне значення переваг різноманітності, її влив на здійснення місцевого врядування; особливості інтеркультурних стратегій, запроваджених в пілотних містах, їх вплив на розвиток місцевого міжкультурного партнерства та забезпечення стабільності, типові проблеми та шляхи їх вирішення; обмін позитивним досвідом в реалізації інтеркультурних стратегій, взаємна практична підтримка громад в здійсненні заходів стратегії.