Подаємо повний текст:

«Ми, депутати Львівської обласної ради, беручи до уваги ситуацію, що склалася в галузі надрокористування у Львівській області, пов’язану з недосконалістю законодавства в цій сфері, непоодинокі справедливі претензії органів місцевого самоврядування до частини надрокористувачів щодо погіршення екологічної ситуації внаслідок видобутку корисних копалин, з метою забезпечення раціонального використання мінерально-сировинної бази області, звертаємося до Верховної Ради України з проханням доручити Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони навколишнього природного середовища України розв’язати такі актуальні проблеми в галузі надрокористування:

1. Відновити функціонування у Львівській області територіального відділення "Геоінформ", ліквідованого в грудні 2005 року, з метою поліпшення надрокористування та взаємодії вповноваженого органу з органами місцевої влади.

2. У Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, який затверджується постановою Кабінету Міністрів України, передбачити обов’язкову умову для організатора аукціону: надавати
обласним радам та територіальним органам Мінприроди інформацію про ділянку надр, яка виставляється на продаж (загальну інформацію про геологічну будову родовища; дані його попередньої розвідки та розробки; розміщення суміжних ліцензійних площ щодо родовища; початкову ціну спеціального дозволу та термін його дії)».