Згідно з результатами дослідження, зовсім незадоволених життям виявилося майже 15%, а швидше незадоволених – 23%.

Натомість у Львівській області є 33% людей, які відповіли, що вони настільки задоволені своїм життям, наскільки і не задоволені.

Швидше задоволених своїм життям мешканців Львівщини, відповідно до результатів дослідження, виявилося майже 19%. А дуже задоволених – лише 3%.

Це дослідження проводили з 18 вересня до 3 жовтня 2012 року. Генеральною сукупністю дослідження було населення Львівської області віком від 18 років і старші. Вибірка становила 1200 респондентів. Вибіркова сукупність відображає генеральну сукупність за такими основними соцiально-демогpафiчними показниками як: вік, стать та освіта. Для збору інформації застосовувалось стандартизоване інтерв’ю «обличчям до обличчя» в оселі респондента. Помилка репрезентативності дослідження становить +/- 2,2 %.