15% оформили свої стосунки, покладаючись у більшій мірі на розум (за розрахунком). 6% респондентів не змогли відповісти на запитання, що ж спонукало їх укласти шлюб.

Згідно з результатами опитування, більшість українців або складаються в офіційному шлюбі (68%), або перебували в офіційному шлюбі раніше, а зараз розведені (11%). Розлучених серед жінок в 2 рази більше, ніж серед чоловіків (14% і 7% відповідно). Серед чоловіків майже в 2 рази частіше зустрічаються ті, хто ще не перебував у шлюбі (20% і 12% серед чоловіків і жінок відповідно).

Найбільше число складаються сьогодні в шлюбі українців у віковій групі 50-54 роки (80%), а найменше - серед молоді до 30 років (44%).

У період з 10 по 20 лютого 2012 року компанія досліджень і Branding Group провела дослідження громадської думки населення України щодо ставлення українців до інститутів сім'ї та шлюбу. Збір інформації проводився методом особистого інтерв'ю в 24 областях України та Криму. Респонденти відбиралися за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за місцем проживання (область), статтю і віком. Обсяг вибіркової сукупності склав 2079 чоловік. Очікувана середня помилка вибірки складає 2,2%.