Такі результати дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного у березні 2014.

Ще 1% підтримують надання Криму статусу Татарської автономії у складі України, 6% – не визначилися з даного питання.

Слід зазначити, що за останні 3 роки кількість прибічників автономії Криму у складі України збільшилася з 60 до 77%, а статусу звичайної області зменшилося з 23 до 11%. При цьому кількість прибічників відокремлення Криму залишилась практично незмінною (2011 – 4%; 2014 – 5%).

Прихильники відокремлення півострова та передачі його до складу Росії зосереджені переважно на Півдні країни (19%).

На пряме питання «Як Ви ставитесь до відокремлення від України Криму?» абсолютна більшість (87%) не підтримують таку ідею, підтримують – лише 9%, 4% – не визначились.
Аналогічно абсолютна більшість опитаних українців не підтримала ідею відокремлення від України Донбасу (87%) чи Галичини (83%). Підтримують ці ініціативи лише 9 і 8% відповідно.
За останні два роки кількість прихильників відокремлення Криму зросла з 3% до 8%, Донбасу – з 2 до 8%, Галичини – з 5 до 9%. Такі настрої посилилися виключно в Криму та на Донбасі, але при цьому вони не домінують в жодному з регіонів країни. При цьому на Донбасі майже чверть одночасно підтримують як відокремлення від України Галичини, так і Донбасу і Криму.

Важливо наголосити, що не більше чверті росіян та російськомовного населення підтримують відокремлення Криму чи Донбасу, тоді як більшість (близько 70%) – виступають проти.

Більшість опитаних українців (61%) бачать унітарну державу найоптимальнішим типом державного устрою для України, чверть (24%) – федеративну державу.

Ще 15% не визначилися з цього питання.

Слід відзначити, що у порівнянні із 2011 роком кількість прихильників унітарної держави збільшилася з 50% до 61%, при цьому кількість прибічників федералізації залишилася практично без змін (2011 – 25%; 2014 – 24%).

Унітарний устрій підтримується у переважній більшості регіонів, окрім Донбасу, де більшість (59%) підтримує федеративний устрій. 

Опитування проводилось 1 – 7 березня 2014 р. було опитано 2000 респондентів.