В пояснювальній записці він зазначає, що його законопроект обумовлений відсутністю дієвих механізмів контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України, визначених на законодавчому рівні.

Своїм документом Богдан Бенюк пропонує зобов‘язати кожного міністра звітувати перед ВРУ про виконану ним роботу та стан справ у підпорядкованому йому міністерстві та урядових органах, підзвітних та підконтрольних членові Кабінету Міністрів України, у системі міністерства якого вони створені та функціонують.

Такі звіти, відповідно до проекту закону, мають відбуватися не рідше одного разу на рік.