Мета форуму - висвітлення проблем та здобутків України в галузі охорони навколишнього природного середовища, розширення співпраці в цьому напрямку зі своїми найближчими сусідами, а також європейським та світовим співтовариством, продовження формування та підтримання здобутків держави в царині охорони природи, співпраці з прикордонними країнами з питань охорони та моніторингу спільного водного і повітряного простору, подання об’єктивної інформації щодо стану екології в Україні та дотримання нею міжнародних домовленостей та протоколів, сприяння активній співпраці зі світовими та регіональними міжнародними організаціями з природоохоронних питань, обміну досвідом у галузі енергозбереження та впровадження альтернативних видів палива, пропаганду екологічного туризму.
До участі у заході запрошені вищі посадові особи держави, представники посольств іноземних держав в Україні, міністри, академіки НАН України, представники бізнесу та громадськості.
Програма Форуму передбачає проведення Всеукраїнської екологічної конференції „Збалансований (сталий) розвиток України – пріоритет національної політики”, Міжнародної науково - практичної конференції „Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції України”, VI Всеукраїнської конференції екологічної громадськості та VI Бізнес – форуму. Однією з важливих складових Форуму є ІІІ Міжнародна виставка „Довкілля 2010”.
Перший заступник начальника Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області С.Д.Татух візьме участь у Міжнародній науково – практичній конференції „Національна екологічна політика в контексті європейської інтеграції” та виступить з доповіддю на тему: „Співробітництво природоохоронних структур у галузі охорони транскордонних водотоків (на прикладі Львівської області та Підкарпатського воєводства РП)”.
На ІІІ Міжнародній виставці „Довкілля 2010” Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області представлятиме інформаційний стенд „Держуправління ОНПС в Львівській області” з розділами:
• екологічні пріоритети
• моніторинг довкілля
• історія та сьогодення Держуправління
• еколого - економічний механізм
• екологічні перспективи
• стан атмосферного повітря
• поводження з відходами
• стан водних ресурсів
• природно – заповідний фонд
Відвідувачам виставки буде запропоновано публікації Держуправління:
• бюлетень „Екологія Львівщини 2008”
• довідник – атлас „Заповідні території Львівщини”
• науково – інформаційний довідник – атлас „Природні ресурси Львівщини”.