Відкриття семінару розпочалось вступним словом голови Львівського апеляційного господарського суду Б.Д. Плотніцького, який наголосив, що практика проведення семінарів на базі Львівського апеляційного господарського суду веде до зниження тенденції подвійної практики застосування законодавства.

Доповідачами на семінарі виступили секретарі І-ї і ІІ-ї судових палат Львівського апеляційного господарського суду та судді Львівського апеляційного господарського суду: Новосад Д.Ф., Кузь В.Л., Кордюк Г.Т., Орищин Г.В., Михалюк О.В., Давид Л.Л., Скрипчук О.С..

Під час семінару розглядалися питання оскарження в апеляційному порядку ухвал суддів перших інстанцій про повернення позовних заяв, про передачу справ за підсудністю, і про вжиття запобіжних заходів, ухвал про зупинення провадження, ухвал прийнятих за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами; ухвал, прийнятих за результатами розгляду скарг на дії органів Державної виконавчої служби.

У своєму виступі секретар І-ої судової палати Новосад Д.Ф. звернула увагу учасників семінару на основні підстави повернення судами перших інстанцій позовних заяв, без розгляду, які встановлені Господарським процесуальним кодексом України, а також зауважила, що з метою забезпечення однакового і правильного застосування законодавства, при вирішенні питання повернення позовних заяв, потрібно керуватися роз’ясненнями наведеними в Постановах Пленуму Вищого господарського суду України.

Другим доповідачем стала суддя Кордюк Г.Т., яка провела короткий огляд загальнотеоретичних питань і зауважила на те, що суди першої інстанції при розгляді заяв про вжиття заходів до забезпечення позову у повному обсязі мають здійснювати оцінку обґрунтованості доказів заявника та оцінювати докази, які надані заявником в обґрунтування причин звернення з відповідною заявою. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених ст. 33 ГПК України, обов’язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов’язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Також виступив секретар ІІ-ої судової плати Кузь В.Л., який звернув увагу суддів перших інстанцій, що вжиття заходів до забезпечення позову у вигляді накладення арешту на нерухоме майно може бути застосоване як крайній захід, та свою позицію аргументував тим, що сторонами в господарських судах є суб’єкти господарювання. Тому обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення їх господарської діяльності, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного їм майна чи зниження його вартості.
На семінарі були розглянуті актуальні питання застосування судами перших інстанцій норм процесуального та матеріального права. Так, суддя Давид Л.Л., в межах теми своєї доповіді – «Оскарження в апеляційному порядку ухвали про поновлення строку для пред’явлення наказу до виконання», акцентувала увагу на тому питанні, що саме слід вважати винятковими обставинами для надання відстрочки або розстрочки виконання рішення, відповідно до ст. 121 ГПК України? Оскільки Господарський процесуальний кодекс України не визначає переліку обставин, що ускладнюють виконанням рішення або роблять його виконання неможливим, то господарський суд оцінює такі докази в порядку ст.. 43 ГПК України за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності та керуючись законом.

Запрошені на семінар судді перших інстанції активно приймали участь у дискусії з доповідачами-суддями Львівського апеляційного господарського суду та виступали співдоповідачами по зазначених тематиках. Результатом таких обговорень стало встановлення єдиної константи застосування норм законодавства та зниження тенденції подвійної практики в господарських судах.

Вцілому робота семінару була цікавою і продуктивною — підсумував Б.Д. Плотніцький. — Завдяки такому семінару з’явилася можливість для суддів Львівського апеляційного округу провести обговорення проблемних питань неоднакової практики застосування господарськими судами норм права. Я вважаю що це ще один крок у напрямі єдності застосування норм закону та вдосконалення трьохланкової системи господарських судів України.