За їхньою інформацією, проведений аналіз діяльності судів показав, що судові акти не завжди відповідають законодавству та містять різного роду помилки, які є підставами для перегляду. Тому, на думку регіоналів, для ефективної реалізації господарського судочинства необхідне досконале законодавче регулювання порядку перегляду судових актів.

З огляду не це проект закону передбачає внесення до Господарського процесуального кодексу України змін, які забезпечують:
• застосування єдиних процесуальних вимог до процесуальної форми скарги (заяви) щодо перегляду;
• запровадження нового строку подання скарги, пропущеного з причин, незалежних від особи, яка звернулася з такою скаргою;
• встановлення меж перегляду справи в апеляційній та касаційній інстанціях;
• визначення повноважень касаційної інстанції;
• встановлення підстав перегляду у Верховному суді України та за нововиявленими обставинами;
• запровадження форми, змісту заяви про перегляд судових актів за нововиявленими обставинами та порядку розгляду.