За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 350-річчя Університету "Відзнакою обласної ради" нагороджені завідувач кафедри диференціальних рівнянь, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Іванчов та завідувач кафедри математичного моделювання, доктор фізико-математичних наук, професор Микола Заболоцький.

За багаторічну сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 350-річчя Університету відзначені нагородою Львівської обласної ради "Подяка обласної ради", а також отримали грошові премії кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики Катерина Іванків, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики Володимир Янчак, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики Жаннета Цаповська.