Про це йдеться на сайті гаранта.

Гранти призначені розпорядженням Президента України № 316/2013-рп «Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2013 рік»:

Волинюку Дмитру Юрійовичу – 1982 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Національного університету «Львівська політехніка» для проведення наукового дослідження «Розроблення сонячних комірок на основі наногібридних органо/неорганічних сенсибілізованих структур»

Небесному Роману Володимировичу – 1985 року народження, кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного університету «Львівська політехніка» для проведення наукового дослідження «Розроблення альтернативного ресурсозберігаючого та екологічно безпечного методу одержання акрилатних мономерів, що ґрунтується на використанні власних сировинних ресурсів України»

Половковичу Святославу Володимировичу – 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, асистентові Національного університету «Львівська політехніка» для проведення наукового дослідження «Синтез нових біологічно активних похідних 1,3,5-триазину»

Рудику Віктору Петровичу – 1982 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, спеціалістові Львівського національного університету імені Івана Франка для проведення наукового дослідження «Нові перспективні композитні системи на основі полімерів і нанокристалів фероїків та оксиду цинку для потреб функціональної електроніки»

Скороході Тарасу Володимировичу – 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, асистентові Національного університету «Львівська політехніка» для проведення наукового дослідження «Нові олігомерні носії та нанорозмірні системи цільової доставки лікарських препаратів»