У Рекомендаціях зазначається, що основними недоліками чинної системи органів по боротьбі з економічною злочинністю є розпорошення сил і засобів, що обумовлює зниження можливостей ефективної протидії економічній злочинності; дублювання повноважень, що зумовлює значний тиск на суб'єктів господарювання; ускладнення взаємодії різних органів виконавчої влади, які здійснюють правоохоронну функцію; велика чисельність управлінського апарату та витрат на його утримання.

Для розв'язання зазначеної проблеми робоча група рекомендує зосередити зусилля з протидії цим злочинам в єдиній структурі, створивши на базі податкової міліції та відповідних департаментів Міністерства внутрішніх справ центральний орган виконавчої влади по боротьбі зі злочинністю у економічній сфері, діяльність якого спрямовуватиметься і координуватиметься Міністерством внутрішніх справ, та передавши йому від всіх інших державних органів відповідні повноваження.

Створення цього органу дозволить оптимізувати видатки на управління в сфері контролю за дотриманням та виконанням законодавства у сфері економічної діяльності, упорядкувати норми чинних законів та нормативно-правових актів України, які визначають функції, права, обов'язки, відповідальність, порядок проведення перевірок правоохоронними та контролюючими органами.

У Комітеті ухвалено рішення всебічно вивчити питання доцільності створення в Україні центрального органу виконавчої влади по боротьбі зі злочинністю в економічній сфері та, за необхідності, в порядку ст. 12 Закону «Про Комітети Верховної Ради України» підготувати відповідний законопроект.