З метою забезпечення широкого доступу до екологічної інформації Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області оприлюднює екологічну інформацію за ІІІ квартал 2010 року про об’єкти, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища Львівщини.

Згідно з отриманою інформацією від підприємств – основних забруднювачів довкілля:
• Добротвірська ТЕС: обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин протягом ІІІ кв. 2010 р. склали 63,6 % (різниця 4,5 тис. тонн) від аналогічного періоду 2009 р., обсяги розміщення відходів – 54,8 % (різниця 21,8 тис. т). Зменшення викидів пояснюється тим, що на підприємстві була проведена реконструкція золовловлювальної установки котлів типу ТП-10 шляхом встановлення емульгаторів. Також на підприємстві здійснено ремонт комплексних очисних споруд побутової каналізації, насосних станцій і каналізаційних мереж, артсвердловин та очисних споруд водозабору, ремонт та нарощування огороджуючих дамб золовідвала Добротвірської ТЕС та заміна зношених золошлакопроводів.
• ЛМКП „Львівводоканал”: обсяги скиду у р.Полтва зворотних вод після каналізаційно – очисних споруд м. Львова у ІІІ кв. 2010 р. склали 100,4% (різниця понад 150 тис. м3) від аналогічного періоду 2009 р., кількість скинутих забруднюючих речовин – 103,9 % (різниця 539,96 т), обсяги утворення відходів та їх розміщення – 92,8 % (різниця більше 1,0 тис. т). З метою зменшення негативного впливу об’єкту на довкілля на даному підприємстві проведено капітальний ремонт вторинного відстійника ПВР – 40 №10, ремонт гідроелеваторів, здійснено запуск в експлуатацію пісколовки (канал №3) на майданчику КОС 1-2.
• УМГ „Львівтрансгаз”: у ІІІ кв. 2010 р. обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин склали 66,1 % від аналогічного періоду 2009 р. Тобто простежується тенденція до скорочення викидів забруднюючих речовин у 2010 році на 2,8 тис. т. Зниження викидів відбулося в основному за рахунок: зменшення емісії метану через ущільнення, штоки, фланцеві з’єднання в атмосферне повітря при технологічних операціях; ліквідації та контролю міжколонних тисків по свердловинам підземного зберігання газу; заміни продувочних засув на пиловловлювачах газозбірних пунктів; герметизації ущільнюючим маслом кульових і пробкових кранів; використання газу з комунікацій та технологічного обладнання під час її планових зупинок, виконання ремонтних робіт.
• ЛКП „Збиранка”: обсяги скидів протягом ІІІ кв. 2010 р. склали 100 % від аналогічного періоду 2009 р., обсяги розміщення відходів – 117 % (різниця 65 тис. м3) від ІІІ кв. 2009р. З метою зниження негативного впливу міського полігону твердих побутових відходів на довкілля підприємством проведено щоденний контроль за дотриманням технологій складування твердих побутових відходів, ізоляцію ущільненого шару твердих побутових відходів на відпрацьованих картах ґрунтом.
• На балансі Роздільського ДГХП „Сірка” станом на 01.10.2010р. знаходиться понад 3 млн. тонн фосфогіпсів, майже 7 тис. тонн вапняково – сірчаних відходів. З метою зменшення впливу складу фосфогіпсів на навколишнє середовище передбачено гідроізоляцію шаром глини по поверхні складу.
• ДП „Львіввугілля”: обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин протягом ІІІ кв. 2010 р. склали 119,5 % (різниця 1,2 тис. т) від аналогічного періоду 2009 р. У порівнянні з 2009 р. кількість забруднюючих речовин зросла тому, що у 2010 році згідно нових дозволів на викиди у перелік забруднюючих речовин внесли метан, який не був внесений у цей перелік в 2009р. З метою зниження викидів окислів азоту, двоокису сірки та оксиду вуглецю на ДП „Львіввугілля” проводилися систематичні еколого – теплотехнічні випробування котлів при зміні нижчої теплоти згорання палива більше ніж на 10%, проводилася очистка економайзерів. Для зниження викидів пилу (золи) на даному підприємстві проводилася очистка циклонів, котлів від вловленого пилу, двічі на тиждень перевірялася герметичних пилевивантажувальних пристроїв.

Загалом можна стверджувати, що підприємства – основні забруднювачі довкілля Львівщини протягом ІІІ кв. 2010 р. зменшили екологічний тиск на довкілля.