Про це пише «Порадник». 

 Усього 8 секунд треба дiвчинi не зникати з-перед його очей, поки органiзм у шаленому ритмi аналiзує й iнтерпретує всi сигнали, аби потiм видати вердикт: подобається чи не подобається, пiдiйти знайомитись чи вiдвести погляд i бiльше не згадувати.

Кохання у стилi «удар блискавки» - найбiльш ефективне з бiологiчної точки зору. В обiйми одне одного людей штовхають iнстинкти. Мозок миттєво «зчитує», наче штрихкод, «маркери» iншого: риси обличчя, мiмiку й жести, що вiдбивають звички, походження й особливостi характеру, запахи, якi розповiдають про фiзичний стан, зустрiчну емоцiю, позитивну енергетику. I щойно їх значення збiжаться з потрiбними саме тобi, лунає сигнальний дзвiнок: от воно, кохання!

Природа зводить людей, якi могли б взаємодоповнюватися: з вiдмiнним генетичним набором, з рисами характеру, що можуть компенсуватися чи «виправитися» пiд впливом одне одного у спiльному майбутньому. Люблять за вiдмiннiсть -- i саме тому, напевне, зацiкавила темноокого брюнета англiйця сiроока русява українка. Вiн iнiцiативний -- вона нерiшуча, вiн вiдчайдух - вона iнодi надмiру обережна, вiн наполегливий - вона нiжна й поступлива.

I якщо первинний «аналiз» витримає пiдтвердження тривалими почуттями, можна буде не сумнiватись: дитина у такої пари буде гарна, розумна i здорова. Недаремно ж природа старалася: вона - найкращий селекцiонер!

«Вголос»