В Казахстані відбулася друга зустріч країн, які є сторонами Оргузької конвенції (Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі ухвалення рішень і доступ до правосуддя в питаннях, які стосуються навколишнього середовища).

Понад 30 країн, які є сторонами Конвенції, прийняли рішення про політичні санкції проти України у зв’язку з порушенням основних положень Конвенції під час будівництва каналу Дунай-Чорне море. Цьому рішенню передувала правова оцінка дій уряду України Комітетом з дотримання Конвенції, уповноваженим розглядати скарги на держави.

Прийняті санкції включають зобов’язання розробити і подати до кінця 2005 року стратегію і графік введення положень Конвенції в національне законодавство і створення механізмів практичної реалізації Конвенції.

Дзеркало тижня