Вони оцінюють своє здоров'я як гарне або дуже гарне. Торік здоровими себе вважали 19% населення.

Частка тих, хто оцінює стан свого здоров'я як негативний також зменшується. У  2012 році цей показник становив 16,5%, у 2011 р. – 31,4%.

Опитування також показало, що для чоловіків традиційно більше характерна завищена оцінка свого здоров'я у порівнянні з жінками, і це типово для всіх вікових груп.

Всього було опитано 2029 респондентів, що мешкають в усіх областях України, у Криму та у Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Джерело: Українська правда