Інтерв’ю з Петром Соболем – депутатом Львівської міськради від партії «Пора»

Пане Соболь, поясніть, будь-ласка, в чому полягає суперечка між депутатами Львівської міськради у питанні МАФів, і якою, насправді, є позиція «Пори» по цьому питанню.

Основна суперечка сьогодні точиться навколо питання про правові основи діяльності підприємців, які працюють в МАФах.

«Пора» - єдина фракція у міськраді, яка виступає за максимальне спрощення процедури отримання дозволів підприємцям, які працюють в МАФах і за скорочення її терміну.

Натомість частина депутатів з інших фракцій відстоює позицію, яка реально ускладнює та затягує цю процедуру. Однак цим депутатам вдалося переконати частину підприємців у правильності саме такого підходу. При цьому вони, сподіваюсь, несвідомо вводять в оману підприємців, доводячи їм, що лише саме за такою процедурою права останніх вдасться «надійно» захистити від чиновницького «свавілля».

Конкретно в чому полягає позиція «Пори» і чому Ви вважаєте її більш досконалою, правильною, ніж пропозиції інших депутатів?

Згідно закону про благоустрій населених пунктів, МАФ – це елемент благоустрою, тимчасова архітектурна форма. Таким самим «елементами благоустрою» є, наприклад, реклама. Отож ми пропонуємо оформлювати дозволи на МАФи, так саме, як це робиться на рекламні носії та інші об’єкти, які є елементами благоустрою.

За такої схеми Львівська міська рада приймає концептуальні положення, яке визначає принципи розміщення МАФів, а дозволи оренди у кожному конкретному випадку безпосередньо видаються виконавчими структурами. Отож вся процедура реально займатиме від 10 до 30 днів. Тобто, депутати затверджують загальні принципи, правила, місця, де можуть стояти МАФи і більше міська рада не задіяна у процедуру видачі дозволів вже конкретним підприємцям.

Якщо говорити про пропозицію наших опонентів, то вона передбачає, що Львівська міська рада на сесійних засіданнях затверджуватиме так звані рішення про оренду землі, на підставі яких оформляються дозволи на розміщення МАФів у кожному конкретному випадку. При цьому депутати переконують підприємців, що саме вони будуть виступати гарантами захисту їх прав. Що, якщо чесно, звучить досить абсурдно.

Чому?

Всі розмови про гарантії інтересів підприємців шляхом затвердження міською радою рішень про оренду землі є фікцією. Бо всі вже видані підприємцям, які торгують в МАФах, рішення про оренду землі є напівлегальними! Вони не захищають їх прав, бо при їх укладанні не були дотримані норми законодавства. 

Договори були заключні з підприємцями на підставі однієї ухвали Львівської міської ради. Згідно ж процедури, яка записана в Земельному кодексі і в Законі про оренду землі, для набуття чинності договори мають пройти державну реєстрацію. Жодне рішення міськради про оренду землі для підприємців, які сьогодні торгують в МАФах, не має такої реєстрації. Державна реєстрація означає, що земельна ділянка, яка була передана в оренду, внесена в державний кадастр. Однак записів про ділянки, орендовані під МАФами у Львові, в кадастрі немає. Бо, щоб внести їх в кадастр, треба мати кадастровий план, який робиться тільки тоді, коли є проект відведення земельної ділянки, і межі тієї ділянки винесено на місцевості в натурі. Для того, щоб йти за такою схемою, потрібно мати дві ухвали міської ради. Першою з них затверджується місце відведення земельної ділянки, а другою - цей проект затверджується і земля передається в оренду. В нашому ж випадку підприємці отримували договори на підставі лише однієї ухвали. Саме тому вони не можуть вважатися законними. Більше того, не побоюся стверджувати, що ці договори реально передбачають віртуальну оренду землі. Бо сесія міської ради, як насправді, може надавати в оренду лише майно, навіть якщо в рішенні і йдеться про землю! 

Реально питання по МАФах сьогодні має два шляхи вирішення:

1. Привести вже діючий, і відверто сказати, недосконалий механізм у відповідність до законодавства. А це означає, що кожний підприємець, щоб отримати дозвіл, повинен отримати два рішення міської ради: на місце розсташування і на відведення землі. Це триватиме близько року часу. І навіть якщо він через все це пройде, то рішення про оренду землі, яке він отримає, буде лише дозволом на оренду віртуальної земельної ділянки. 

2. Впровадити для МАФів процедуру отримання дозволів, яка діє для інших елементів благоустрою. До слова, саме за цією процедурою вже давно оформляються дозволи на літні майданчики та пересувні МАФи. Хоча, нагадаю, всі МАФи, в тому числі і так звані стаціонарні, є тимчасовими архітектурними формами.

Як бачимо, «Пора» пропонує стратегічне бачення вирішення цієї проблеми, за якої сесія міської ради затверджує лише схему розміщення МАФів. На тій схемі мали би бути винесені точки розміщення МАФів без персоніфікації. Тим самим буде обмежено дії виконавчих органів щодо видачі дозволів. Депутати повинні тільки контролювати чи відповідає цій схемі виданий дозвіл. Але чомусь деякі депутати вважають, що їх хочуть взагалі усунути  від контролю над ситуацією.

Отож що чекати підприємцям від депутатів міської ради?

Думаю, що сесія міської ради, засідання якої відбудеться 27 грудня, продовжить дію тимчасових договорів підприємцям, які торгують у МАФах. Що ж до змісту самого рішення, то дискусія продовжиться. «Пора» відстоюватиме свою позицію, яка реально відображає наше прагнення до запровадження чітких, прозорих і чесних механізмів у діяльності міської ради.