В усіх розвинутих країнах світу малий бізнес становить кістяк економіки, не лише забезпечуючи більше половини надходжень до державної скарбниці, але й формуючи середній клас, представники якого є основою не лише економічних, а й політичних процесів. Попри неодноразові декларації української влади про підтримку підприємництва, дрібний бізнес в нашій країні наразі розвивається не так активно, як того хотілось би владі й самим підприємцям. Журнал ДІАЛОГ розглянув динаміку розвитку малого бізнесу на Львівщині упродовж останніх років.

У 2005 році (оновлені статистичні дані станом на 2006 рік ГУСуЛО наразі лише опрацьовує) в області функціонувало 16355 підприємств малого бізнесу. Порівняно з попереднім роком їх кількість зросла лише на 164 одиниці, або на 1%. У середньому на 10 тис. осіб населення Львівщини припадало 63 підприємства (у 2004 році - 62). У територіальному аспекті більш як половина малих підприємств зосереджена в обласному центрі - 57,1%, або 9338 підприємств. Значною є кількість малих підприємств у містах обласного значення: у Дрогобичі - 560, Стрию - 364, Червонограді - 329, Трускавці - 323, Самборі - 311; у районах - Пустомитівському - 621, Жовківському - 448, Яворівському - 478, Золочівському - 331, Жидачівському - 226, Городоцькому - 273.

Що стосується сфери діяльності підприємств малого бізнесу, то найбільше їх діє в оптовій та роздрібній торгівлі -- 5642 підприємства; суттєвою є їх кількість у промисловості - 2815, в операціях з нерухомістю, здаванні під найм та послугах юридичним особам - 2946, у готельному та ресторанному господарстві - 1038, на транспорті - 837 підприємств.

На малих підприємствах було зайнято 121,7 тис. мешканців області, з яких 119,3 тис. осіб - наймані працівники. Відносно 2004 року чисельність зайнятих у малому бізнесі області зменшилась на 5,6%, або на 7,2 тис. осіб, зокрема, найманих працівників - на 5,8%, або на 7,3 тис. осіб. В середньому на одне мале підприємство припадало 7 працівників (у 2004 році - 8 працівників).

Загалом зростання кількості підприємств, які з різних причин не працювали, або призупинили свою діяльність, є суттєвою проблемою - їх кількість збільшилась з 2499 у 2003 році до 3292 у 2004 році і до 3627 у 2005 році. Значною є кількість таких підприємств в оптовій та роздрібній торгівлі (1554), промисловості (644), в операціях з нерухомістю, здаванні під найм та послугах юридичним особам (507), будівництві (218).

Попри скорочення кількості малих підприємств, спостерігається стала тенденція до збільшення ними обсягів виробництва та реалізації продукції. У 2005 році малі підприємства Львівщини реалізували продукції (робіт, послуг) на 3990 млн. грн., що становить 8,4% у загальному обсязі реалізованої продукції суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) (у 2004 році - 7,8%). У середньому одне підприємство реалізувало продукції (робіт, послуг) на 244 тис. грн. (у 2004 році - 217,4 тис. грн.).

У 2005 році відносно 2004 року витратність на одну гривню реалізованої продукції (робіт, послуг) зросла на 0,9 коп. і становила у 2005 році 101,4 коп. Неефективно працювали підприємства сільського господарства, в яких на 1 грн. реалізованої продукції витрачалось 124,0 коп., у промисловості - 104,0 коп, в оптовій та роздрібній торгівлі - 100,7 коп., у готелях та ресторанах - 102,2 коп., на транспорті - 101,0 коп. Водночас підприємства окремих видів діяльності працювали рентабельно. Зокрема, у будівництві на 1 грн. реалізованої продукції (робіт, послуг) витрачалось торік 99,2 коп., з надання колективних, громадських та особистих послуг - 96,9 коп.

За 2005 рік малі підприємства отримали від збуту продукції (робіт, послуг) та інших операцій 4,5 млрд. грн. доходу (виручки від реалізації), що становило 8% від загальнообласного обсягу доходу.

Розвиток малих підприємств, як суб'єктів підприємництва загалом, їх технічне переоснащення, підтримка та вдосконалення діючих потужностей, а також нове будівництво неможливі без належного інвестування.

Останніми роками в малому бізнесі відбулось відчутне пожвавлення інвестиційної діяльності. Так, у 2005 році 3,5 тис. малих підприємств (21,2% від їх загальної кількості) освоїли 681,1 млн. грн. валових капітальних інвестицій, зокрема в матеріальні активи - 672,3 млн. грн. (98,7%). Найбільше їх витрачено на будівництво та поліпшення земель (55,6% від матеріальних активів) та на придбання нових основних засобів (29,4%).

Якщо до 2003 року пріоритетним напрямком інвестування була промисловість, то починаючи з 2004 року ситуація змінилася. Найбільше коштів інвестували в розвиток підприємства, що займаються операціями з нерухомістю, здаванням під найм та послугами юридичним особам, торік частка їх у загальному обсязі валових інвестицій становила 37,5% (в основному, за рахунок малих підприємств, що надають послуги юридичним особам), на оптову та роздрібну торгівлю припала п'ята частина усіх інвестицій, 15,8% - на промисловість.

Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених у малі підприємства області, на кінець 2005 року становив $ 61 млн., що на 3% більше, ніж на кінець 2004 році. Це склало 16% від загальнообласного обсягу.

З початку процесу інвестування вкладення у 525 підприємств малого бізнесу Львівщини здійснили партнери з 49 країн. Майже 70% з них інвестовано партнерами з шести країн світу: польські інвестори вклали кошти у 173 підприємства малого бізнесу (33% від кількості малих підприємств з часткою іноземного капіталу), німецькі - у 66 (12,6%), американські - у 43 (8,1%), чеські - у 29 (5,5%), російські - у 27 (5,1%), канадські - у 25 підприємств (4,8%).

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одне мале підприємство у 2,9 раза менший від загальнообласного показника і становив 116,1 тис.дол. Порівняно з 2004 роком цей показник зріс на 2,7%.

Інвестори з Данії, Польщі, Сполученого Королівства, Німеччини та США вже декілька років поспіль є стабільними лідерами в інвестуванні малих підприємств Львівщини. Партнери з Данії вклали у ці підприємства 11,2 млн.дол., з Польщі - 7,7 млн.дол., зі Сполученого Королівства - 6,7 млн.дол., з Німеччини - 5,4, зі США - 4,6 млн.дол.

Партнери із зарубіжних країн вкладають інвестиції у ті сфери малого бізнесу, які є найбільш інвестиційно привабливими для них: в операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги користувачам - 24,6%, оптову торгівлю та посередництво в торгівлі - 15,3%, наземний транспорт - 9,1%, добувну промисловість - 8%, харчову промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів - 5,9%. На ці види діяльності припало 62,9% від обсягу прямих іноземних інвестицій, залучених у підприємства малого бізнесу.

Понад 40% усіх прямих іноземних інвестицій, вкладених у малий бізнес, припало на промислові підприємства.

Поряд із діяльністю підприємств малого бізнесу, розширюється діяльність фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. За даними Державної податкової адміністрації у Львівській області на кінець 2005 року на Львівщині нараховувалось 79,4 тис. фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. За 2002-2005 роки їх кількість зросла на 25,4 тис., або в півтора рази. Водночас інтенсивність їх створення порівняно з іншими регіонами України є низькою. Якщо у 2004 році з розрахунку на 10 тис. наявного населення в України припадало 369 фізичних осіб - підприємців, то на Львівщині їх було на чверть менше - лише 277.

За видами економічної діяльності найбільше фізичних осіб працювало в оптовій та роздрібній торгівлі - 53,9 тис. або 67,9% від їх загальної кількості. Але порівняно з 2002 роком їх питома вага у загальній чисельності зменшилась на 4,1 відсоткового пункта.

Значна частка фізичних осіб надавала транспортні послуги (6,5%), колективні, громадські та особисті послуги (6%), здійснювала промислову діяльність (4,7%) та проводила операції з нерухомості, здавання під найм та надавала послуги користувачам (4%).

За останні роки найбільш привабливим для підприємців стало будівництво, де їх кількість з 2002 по 2005 рік зросла майже у 5 разів, а також такі види діяльності як “операції з нерухомістю, здавання під найм та надання послуг користувачам” - у 3,6 раза, “фінансова діяльність” - у 2,8 раза, “готелі та ресторани” - у 2,6 раза. Кількість фізичних осіб у такому виді діяльності як «колективні, громадські та особисті послуги» за цей період зросла лише на 28,6%.

Загалом кількість суб'єктів малого підприємницва (малі підприємства та підприємці-фізичні особи) у 2005 році в області склала 95,8 тис. У цій кількості на малі підприємства-юридичні особи припадало 17,1%, а 82,9% становили підприємці-фізичні особи.

Як бачимо, в області щорічно збільшується кількість суб'єктів малого підприємництва - як фізичних, так і юридичних осіб.

Незважаючи на значну кількість малих підприємств, їх вплив на економічний потенціал області наразі не є суттєвим (менше 10% обсягу реалізованої продукції, близько чверті зайнятих працівників). Загалом скорочується й частка Львівщини у загальній кількості малих підприємств України. Водночас помітна активізація діяльності підприємців-фізичних осіб.

Слід зазначити, що наявність чинників, які ускладнюють здійснення діяльності малих підприємств відзначають навіть нефахівці. Фахівці ж, тим часом, одноголосно стверджують, що покращити ситуацію може лише запровадження на державному рівні довготривалих заходів, які сприятимуть розвиткові малого підприємництва