«Ви маєте право на адвоката» ‒ тепер звучатиме для підозрюваних у вчинені злочину, як альтернатива між власним адвокатом та безкоштовним, якого пропонує держава. Ті громадяни, які хоч раз стикались з кримінальним провадженням на практиці, мабуть, знають, що для української системи кримінального судочинства така практика не є новою.

Річ в тім, що надання безкоштовної правової допомоги в кримінальному провадженні вже практикувалось в Україні й раніше. І як це часто трапляється, безкоштовна практика не узвичаїлась в українському праві. Адвокати, які повинні були в обов’язковому  порядку представляти інтереси обвинуваченої сторони в процесі, часто-густо не виконували належним чином свої обов’язки. Через «мізерну» винагороду з боку держави за представництво особи в суді, безкоштовні представники спромагались, в основному, лиш на присутність.

За досвідом за кордон

Право на безоплатну правову допомогу ‒ гарантоване Конституцією  України. Однак, тривалий час український соціум не міг «сповна» скористатись такою гарантією. «Хороший» адвокат в кримінальному провадженні коштував недешево, а безплатний, якщо й був, то виконував роль статиста.

Ситуація обіцяє змінитись з набранням законної сили нового Кримінального процесуального кодексу. Автори процесуального документу, незважаючи на численні його недоліки, зробили процес під американський зразок: змагальність сторін – основне ядро процесу.

Аби реалізувати справжню змагальність сторін в процесі, нормами кодексу передбачено створення Центрів з надання вторинної правової допомоги. Як наслідок, всі верстви населення, незважаючи на їх майнове чи соціальне становище, матимуть безкоштовний, професійний захист.

Така практика тривалий час існує в Литві. Так, в Литві, безоплатна правова допомога поділяється на первинну і вторинну. Різниця між первинною і вторинною полягає в часі та способі надання допомоги. Первинна правова допомога надається у формі консультацій, які не можуть тривати довше ніж одна година. Вторинна правова допомога полягає в тому, що захист громадянина проходить, безпосередньо, в судовому процесі. Її надають спеціально створені для цього контори громадських адвокатів і окремі адвокати на підставі договорів з Міністерством юстиції. Всі адвокати, які працюють у таких конторах перебувають з державою в трудових відносинах і не мають права займатися іншими видами адвокатської діяльності. Також в законі передбачено, які категорії громадян мають право на такі послуги.

Безкоштовно тепер і в Україні

Про те, що в Україні запрацює така система безплатної правової допомоги стало відомо ще 2 червня 2011 року. Тоді, в рамках реформування судової системи, Президентом України було підписано Закон України № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу» (далі – Закон) .

В розділі «Прикінцеві та перехідні положення» Закону зазначалося, що  створення та функціонування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги передбачається з 1 січня 2013.

В цьому ж розділі Закону йдеться й про поетапне збільшення категорій населення, яким надаватиметься безоплатна правова допомога. Таким чином, з 1 січня 2017 року всі громадяни, які включені в список статті 14 Закону,  будуть мати право на безоплатний адвокатський захист. 

З 1 січня 2013 р. право на безкоштовну правову допомогу матимуть такі категорії громадян:

1) особи,  до яких застосовано адміністративне затримання;
2) особи,  до яких застосовано адміністративний арешт;
3)  особи, які затримані за підозрою у вчиненні злочину;
4)  особи,  до  яких  як запобіжний захід обрано тримання під вартою;
5) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до   положень Кримінального процесуального кодексу України захисник  залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення  окремої  процесуальної дії.

Також, передбачається, що з 2014 р. безоплатна правова допомога буде надаватись у всіх цивільних та адміністративних справах.

Хто і скільки платитиме?

Платитиме держава. На Утримання і функціонування Державних центрів безоплатної правової допомоги, в бюджеті вже закладені відповідні кошти.

Оплата відбуватиметься на договірній основі, у відповідності до трудового договору чи контракту. Щодо розміру, то, приблизно, на 30 % винагорода за послуги буде більшою, ніж було раніше. Хоча таке ставлення до всіх адвокатів, як то кажуть «під одну гребінку», може спричинити появу зловживань і вимагання додаткових коштів від клієнтів. Річ в тім, що центри оплачують послуги адвокатів лише у фіксованих сумах, що практично не узгоджується з критерієм фактичного навантаження окремих адвокатів та характером правової допомоги в конкретних випадках. Але це вже інше питання.

Nota bene

Для легкості та дієвості норм Закону створюватимуться реєстри адвокатів. Реєстри є у відкритому доступі, їх розмістили на офіційних веб-сайтах головних управлінь юстиції, які здійснюватимуть їх ведення та технічне забезпечення.

На офіційному веб-сайті Міністерства юстиції появився розділ «Безоплатна правова допомога», який містить інформацію про: координаційні центри, громадські приймальні та центри з надання безплатної вторинної правової допомоги. З 1 січня 2013 року такий Центр розпочав свою цілодобову діяльність і у Львові.