Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Закон визначений Президентом як невідкладний. Він вже зареєстрований у Верховній Раді і направлений на розгляд до профільного комітету.

Як мовиться у проекті і пояснювальній записці до нього, пропонується, зокрема, запровадити норму, що «громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України».

Крім того, пропонується встановити нові підстави для втрати громадянства України в разі наявності в особи громадянства інших держав. Як пропонує проект, має йтися про випадки, «якщо громадянин України скористався виборчим або іншим правом, яке йому надає іноземне громадянство, чи виконав обов’язки, які на нього покладає іноземне громадянство, чи скористався на території України або під час виїзду з України, або в’їзду в Україну паспортним документом іноземної держави». Ці підстави для втрати громадянства України мали б, у разі ухвалення документа, діяти й щодо тих громадян України, які, за чинним законом, мають кілька громадянств легально (тобто набули його не добровільно: наприклад, автоматично за народженням чи шлюбом із іноземцем, унаслідок усиновлення іноземцями тощо).

Крім того, документ пропонує запровадити як підставу для втрати громадянства України той факт, що особи, які набули громадянство України за територіальним походженням, були прийняті до нього чи поновлені в ньому, не подали протягом визначеного законом дворічного терміну документ про припинення іншого громадянства або декларацію про відмову від іншого громадянства й не повернули паспорт іншої держави.

У прикінцевих положеннях запропоновано запровадити вимогу до громадян України, які на час набрання чинності зміненим таким чином законом будуть мати й інші громадянства, вжити заходів для припинення цих інших громадянств і повернути інші паспорти протягом шести місяців, інакше це теж має стати підставою для втрати ними громадянства України.