Вуглевидобувні підприємства Львівської області в основному зосереджені у Сокальському та Жовківському районах, котрі входять до складу Червоноградського вуглевидобувного регіону, розташованого в центральній частині Львівсько – Волинського басейну. На його території внаслідок тривалого масштабного видобутку вугілля виникла низка проблем техногенно – екологічного характеру, зокрема, утворення відвалів гірської породи – териконів, загальна площа яких становить 266 га, різноманітних хвостосховищ, котрі зумовлюють наступні небезпечні техногенні зміни:
• накопичення в териконах пухких і нестійких відходів гірської породи, що містять агресивні хімічні субстанції;
• порушення балансу грунтових вод і виснаження водоносних горизонтів через порушення природної циркуляції;
• втрата значних площ земельних ресурсів через підтоплення та їх забруднення;
• забруднення атмосфери, грунтів та підземних вод, зокрема солями важких металів;
• штучне утворення нехарактерного мікроклімату.
В даний час на території Червоноградського вуглевидобувного регіону накопичено близько 85 млн. м3 породних відвалів вугільних шахт, 14 млн. м3 крупних та 12 млн. м3 мілких фракцій хвостів збагачення.
З метою мінімізації негативного впливу на довкілля наслідків вуглевидобування на територіях, відновлення та збереження природної екосистеми в районі гірничих виробіток Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області ініціювало розробку „Комплексного проекту екологічної реабілітації Сокальського району Львівської області”, який скеровано у кінці 2008р. Сокальській райдержадміністрації з метою забезпечення його затвердження у встановленому згідно чинного законодавства порядку. На розробку проекту з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища витрачено 400 тис. грн. На сьогодні даний проект не затверджено та не реалізується. Держуправління неодноразово листами просило сприяння в зацікавлених центральних органів виконавчої влади затвердження Проекту та реалізації його заходів.