Як повідомляє прес-служба ВРУ, законопроектом (реєстр. №1547) задля вдосконалення наявної системи оборонного планування у Збройних силах України, інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення та в деяких інших органах, приведення періодів оборонного планування у відповідність до періодів планування економічного і соціального розвитку України запропоновано викласти в новій редакції Закон «Про організацію оборонного планування».

Проектом передбачено уточнити завдання оборонного планування, повноваження об'єктів та суб'єктів оборонного планування, доповнити перелік і зміст документів оборонного планування, які розробляють на довго-, середньо- та короткострокову перспективи, встановити взаємозв'язок з іншими видами планування, зокрема з плануванням застосування та діяльності складових сектору безпеки й оборони, а також уточнити завдання оборонного огляду й організацію його проведення.

Члени комітету підтримали законопроект, ухвалення якого сприятиме:

  • використанню формалізованого стандарту структури та порядку розроблення документів з питань оборонної політики;
  • ліквідації або скороченню невідповідності між завданнями, які визначаються першочерговими та необхідними Президентом України і Кабінетом Міністрів України, та фінансовими ресурсами, що закладаються в проекті Державного бюджету України на потреби оборони;
  • розробленню програмних документів, які будуть відповідати сучасним вимогам розвитку Збройних сил та адаптуватися до загальносвітових стандартів;
  • закріпленню впровадження програмно-цільового методу в практику оборонного, зокрема бюджетного, планування із застосуванням методу, орієнтованого на можливості тощо.