Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

До такого висновку дійшли органи прокуратури Львівської області під час перевірок виконання органами влади та контролю основних засад державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї.

Йдеться насамперед про додержання законодавства щодо захисту прав таких дітей на усиновлення, належні умови утримання та виховання у сім'ях громадян України.

Зокрема, прокурорські перевірки засвідчили, що органами виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідний статус дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування встановлювався з порушенням термінів визначених законодавством.

Посадовими особами служб у справах дітей також порушуються вимоги чинного законодавства при встановленні такого статусу, при складанні анкет на дітей, які підлягають усиновленню та постановці їх на місцевий облік

До прикладу, виявлено, що в 30 анкетах дітей, які підлягають усиновленню не зазначено відомостей про наявність у них братів та сестер, чим порушено їх право на збереження родинних зв’язків під час усиновлення.

Крім того, службами у справах дітей формально здійснюються перевірки самих майбутніх усиновителів. Зокрема, ними неналежно складаються висновки про можливість громадян бути усиновителями, не вивчаються особисті якості та стан їхнього здоров’я, що призводить в окремих випадках до скасування судами рішень про усиновлення дітей.

Виявлені непоодинокі факти порушення термінів обстеження умов проживання та виховання усиновлених дітей, дітей-сиріт у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, сім’ях опікунів. Прокурорськими перевірками виявлені випадки коли соціальними працівниками тривалий час такі сім’ї не відвідувались, а щорічна оцінка потреб дітей не вивчалась.

Це призводить до несвоєчасного лікування дітей, які цього потребують та скоєння ними злочинів.

Загалом, за наслідками проведених перевірок на адресу керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування внесено 20 документів прокурорського реагування, у яких порушено питання про дисциплінарну відповідальність 25 посадових осіб та поновлення прав понад 100 дітей.