Участь у конференції взяли: перший заступник начальника Держуправління ОНПС в Львівській області С.Татух, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього природного середовища Національного університету „Львівська політехніка” д.т.н., професор М.Мальований, понад 60 студентів та викладачів 7 вищих навчальних закладів України, а саме: Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного лісотехнічного університету України, Національного університету „Львівська політехніка, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Інституту біології тварин УААН м.Львова, Львівського національного аграрного університету, Національного університету „Києво – Могилянська академія”, запрошені представники ЗМІ.

З вступним словом виступив перший заступник начальника Держуправління ОНПС в Львівській області С.Татух, який ознайомив присутніх з найбільш вагомими екологічними проблемами Львівської області, що вимагають нагальної уваги, зокрема, збереження і поліпшення земельних та водних ресурсів, охорона атмосферного повітря, лісових ресурсів, надр тощо. У своїй промові перший заступник начальника Держуправління звернув увагу учасників заходу і на основні екологічні загрози в місцях розташування підприємств гірничої хімії та вуглевидобування.

В рамках студентської конференції проведено такі заходи:
 пленарне засідання: „Пріоритетні екологічні питання. Роль студентства у їх вирішенні”;
 семінар „Зменшення антропогенного навантаження на довкілля: досвід і перспективи”;
 семінар „Теоретичні і практичні аспекти збереження біорізноманіття”;
Під час конференції учасники мали змогу заслухати цікаві виступи своїх колег, обмінятись думками і пропозиціями.

За активну участь у конференції учасники отримали відповідні сертифікати та збірник матеріалів, у якому опубліковано тези виступів учасників конференції.

Учасники конференції взяли участь у екскурсії в НПП „Яворівський”.