Головною метою заходу є привернення уваги суспільства до існуючих проблем у сфері охорони праці; формування активної й свідомої позиції молоді щодо значення і місця здорових та безпечних умов праці у різних аспектах духовного, соціально-економічного, політичного та культурного життя суспільства; виховання високої культури безпечної праці на виробництвах України у молоді як майбутніх роботодавців та працівників.

У рамках акції передбачається проведення конкурсів дитячої творчості, зокрема, конкурсів дитячих малюнків, творів, конкурсу серед дитячих телестудій на найкращий дитячий соціальний ролик на тему безпеки праці; проведення відкритих уроків, екскурсій-оглядів безпечних технологій виробництв серед учнів та студентів шкільних, професійно-технічних та вищих закладів освіти; висвітлення матеріалів акції в ЗМІ.

Дитячі малюнки будуть розміщені на робочих місцях батьків, в громадських місцях (транспорті).

Організатори переконані, що залучення творчого потенціалу дітей до проблем охорони праці підвищить відповідальність батьків за свою власну безпеку та сприятиме вихованню у дитини свідомого ставлення до безпечного поводження на робочому місці, а також підвищить її обізнаність щодо права на безпечні та здорові умови праці.