У вівторок, 24 квітня, о 15:00 в Актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка, в рамках проекту „Університетські діалоги”, читатиме публічну лекцію професор Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди, доктор філології, очільник Харківського історико-філологічного товариства, прихильник ідеї універсального знання, принаймні в гуманістиці, Леонід Ушкалов тема розмови: „На риштованнях історії української літератури”: Сковорода та інші.

Довідка:

Професор Леонід Ушкалов – 1956 р. н., доктор філологічних наук (1996), професор кафедри української літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди (1995). Студіював українську філологію на філологічному факультеті Харківського університету, в аспірантурі при Інституті літератури ім. Тараса Шевченка НАН України та в докторантурі при кафедрі української літератури Харківського національного педагогічного університету.

У 1989 р. в Інституті літератури ім. Тараса Шевченка НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (тема: „Творчість Григорія Сковороди і антична культура”). У цьому ж таки Інституті 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук (тема: „Література українського бароко в її зв’язках із філософією”). Від часу завершення університетських студій (1982 р.) і до сьогодні працює на кафедрі української літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.

Проф. Леонід Ушкалов – автор численних академічних розвідок з історії української літератури, філософії та богослів’я, зокрема дев’яти книжок: „Нариси з філософії Григорія Сковороди” (1993), „Світ українського бароко: філологічні етюди” (1994), „Григорій Сковорода і антична культура” (1997), „З історії української літератури XVII–XVIII століть” (1999), „Українське барокове богомислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду” (2001), „Два століття сковородіяни: бібліографічний довідник” (2002), „Барокова поезія Слобожанщини” (2002), „Григорій Сковорода: семінарій” (2004), „Есеї про українське бароко” (2006).

Крім того, проф. Ушкалов – упорядник, автор передмов та післямов до численних наукових і художніх видань. Серед них – друге та третє видання книги Дмитра Чижевського про філософію Сковороди (Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди / Підготовка тексту, мовна редакція та вступна стаття Леоніда Ушкалова. – Харків, 2003; Чижевський Д. Філософія Г. С. Сковороди / Підготовка тексту й переднє слово проф. Леоніда Ушкалова. – Харків, 2004), поезійна збірка Григорія Сковороди „Сад божественних пісень” (Сковорода Г. Сад божественних пісень / Підготовка тексту, передмова та коментарі Леоніда Ушкалова. – Харків, 2002), поезійна антологія „Слобожанська муза” (Слобожанська муза: антологія любовної лірики XVII–XX століть. – Харків, 2000), збірка українських повістей Григорія Квітки-Основ’яненка (Квітка-Основ’яненко Г. Українські повісті / Упорядкування текстів, передмова, примітки, пояснення слів та виразів Л. Ушкалова. – Харків, 2003), поезійні книжки „Подорож Рівноденням” Ростислава Мельникова, „Земляне тіло” Назара Федорака, „Дерева і води” Івана Андрусяка, „Друга спроба” Оксани Забужко.

Над багатьма науковими виданнями проф. Ушкалов працював як редактор. Тут можна згадати хоч би книги „Коли забуду тебе, Єрусалиме…” Гоголь і Шевченко: Порівняльно-типологічні студії” Юрія Барабаша (2001), „Загальна церковна історія” архиєпископа Ігоря Ісіченка (2001), „Давні українські поетики” Григорія Сивоконя (2001), „Слобожане. Історико-етнографічна розвідка” Миколи Сумцова (2002), „Голістична філософія науки” Івана Цехмістра (2003), „Український літературний барок” Дмитра Чижевського (2003), „Історична фонологія української мови” Юрія Шевельова (2002) та інші.

Професор Леонід Ушкалов є головою редакційної ради „Збірника Харківського історико-філологічного товариства”, в якому друкувалися праці науковців з чотирнадцяти країн та головою редакційної ради збірника праць „Від бароко до постмодерну”.

Крім того, він є організатором та науковим керівником міжнародного бібліографічного проекту „Два століття сковородіяни”, в якому беруть участь науковці з України, Австрії, Італії, Молдови, Польщі, Росії, Румунії, Канади та США, а також проекту „Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів”, над яким працюють три наукові інституції: Харківське історико-філологічне товариство, Інститут літератури ім. Тараса Шевченка НАН України та Університет Альтерти (Канада).

Статті про життя й наукову діяльність проф. Леоніда Ушкалова друкувалися в кількох довідниках і словниках в Україні та за кордоном, зокрема „Dictionary of International Biography, Twenty-Sixth Edition” (Cambridge, 1999), „Письменники Харкова” (Харків, 2003), „Хто є хто в Україні” (Київ, 2006) тощо.

фото та інфа Центру гуманітарних досліджень