Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Сьогодні документ був схвалений Радою Федерації. Раніше закон прийняла Держдума. Документом передбачається, що органи військового управління та військові формування Криму здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства РФ до врегулювання питання про включення цих органів і формувань до складу Збройних сил РФ, інших військ, військових формувань і органів або їх переформування (розформування).

З дня прийняття Криму в РФ і до 1 січня 2015 р. діє перехідний період, впродовж якого врегульовуються питання інтеграції нових суб'єктів РФ.

Законодавчі (представницькі) органи державної влади Республіки Крим та Севастополя беруть, відповідно, Конституцію Республіки Крим і Статут міста федерального значення Севастополя, які не можуть суперечити Конституції РФ. До завершення формування відповідно до законодавства РФ органів виконавчої влади Криму і Севастополя керівники місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади головою Ради міністрів Криму.

Впродовж перехідного періоду на територіях двох нових суб'єктів створюються територіальні органи федеральних органів виконавчої влади. Їх створення здійснюється за погодженням з відповідними органами держвлади Криму і Севастополя.

Співробітники органів безпеки, митниці, міліції республіки та інших держорганів, а також працівники органів прокуратури України, діючих на території Криму і Севастополя, мають переважне право на вступ на службу в органи ФСБ, митні органи, органи внутрішніх справ РФ, інші держоргани, а також до органів прокуратури РФ, створювані на територіях нових суб'єктів, за наявності у них громадянства РФ, а також за умови здачі ними іспиту на знання законодавства РФ та їх відповідності вимогам, що пред'являються законодавством РФ.

Впродовж перехідного періоду Генеральна прокуратура РФ створює на територіях Криму і Севастополя відповідно республіканські і міські органи прокуратури. Прокурори Криму і Севастополя призначаються президентом РФ за поданням генерального прокурора РФ, погодженим відповідно з Республікою Крим та Севастополем.

Також в перехідний період на цих територіях створюються суди РФ (федеральні суди). Громадяни, які заміщають посади суддів на територіях Криму і Севастополя, мають переважне право на заміщення посади судді в судах РФ, створюваних на цих територіях, за наявності у них громадянства РФ, а також за умови їх відповідності іншим вимогам, пропонованим законодавством РФ до кандидатів на посади суддів.

Законом визначається порядок оскарження вироків і рішень, винесених судами двох суб'єктів, а також особливості розгляду цивільних, кримінальних та адміністративних справ у зазначених судах.

Встановлюється, що громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживають на території Криму і Севастополя на день прийняття зазначених територій до складу РФ і визнані громадянами РФ або придбали громадянство РФ відповідно до законодавства РФ про громадянство, мають право на отримання пенсій, допомог та надання інших заходів соцпідтримку, а також на охорону здоров'я відповідно до законодавства РФ.

Розміри пенсій, допомог, компенсацій та інших видів соціальних виплат приводяться у відповідність з розмірами таких соціальних виплат і гарантій, передбачених законодавством РФ, протягом перехідного періоду.

Законодавство РФ про обов'язкове соціальне страхування, включаючи обов'язкове пенсійне страхування та обов'язкове медичне страхування, а також бюджетне законодавство РФ (за виключенням деяких) і законодавство РФ про податки і збори застосовується на територіях Криму Севастополя з 1 січня 2015.

На територіях Республіки Крим та Севастополя діють документи, в тому числі підтверджують громадянський стан, освіту, право власності, право користування, право на отримання пенсій, допомог, компенсацій та інших видів соціальних виплат, право на отримання медичної допомоги, а також дозвільні документи (крім ліцензій на здійснення банківських операцій і на здійснення діяльності некредитних фінансових організацій), видані державними та іншими офіційними органами України, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, без обмеження терміну їх дії і якого підтвердження з боку російських держорганів, якщо інше не випливає з самого документа або істоти відносини.

Встановлюється, що в 2014 р. РФ надає фінансову підтримку новим суб'єктам відповідно до закону «Про федеральний бюджет на 2014р . І на плановий період 2015-2016 рр..».

До 1 січня 2016р. на територіях Криму і Севастополя допускаються обіг гривні та здійснення розрахунків у готівковій та безготівковій формах в гривнях. Однак сплата податків, соціальні виплати, виплати бюджетникам, а також організаціям, зареєстрованим в інших суб'єктах РФ, повинні здійснюватися в рублях.

Закон набирає чинності з дня ратифікації договору про прийняття Республіки Крим в РФ і утворення в її складі нових суб'єктів.