11 червня 1962 р. начальник Бродівського районного відділення міліції Управління внутрішніх справ (УВС) Львівської області, підполковник Довгасенко скерував листа (№ 920) уповноваженому у справах РПЦ при Львівському облвиконкомі депутатів трудящих. У ньому, зокрема, йшлося: «В связи c расследованием уголовного дела по обвинению так называемых греко-католиков, занимавшихся преступной деятельностью, прошу выслать справку о том, что из себя представляет греко-католическая церков».

 

Досить справно, принаймні, у місячний термін, а саме 9 липня того ж року листом (№ 85) чиновник обласного релігійного відомства повідомив підполковника Довгасенка: «Высылаю справку о греко-католической церкви». Приложение: упомянутое на 1 листе.

      

Далі подавався текст відповіді. Наводимо його оригінал. «До 1946 г. на территории западных областей УССР существовала греко-католическая церковь, возглавляемая митрополитом Шептицким, которая вела активную работу против Советского Союза, поддерживала морально и материально деятельность различных антисоветских и националистических организаций.

 

В годы Отечественной войны весь громадный аппарат греко-католической церкви был мобилизован на службу фашизма, создание дивизии «СС-Галичина», на активное сотрудничество с немецкими оккупационными властями.

 

В послевоенные годы греко-католическая церковь активно участвовала в деятельности оуновского подполья и его вооруженных банд.

 

В 1946 г. состоялся собор греко-католической церкви, который ликвидировал унию с Ватиканом и подавляющее большинство духовенства воссоединилось с православной церковью, а часть остались на позиции католицизма и в настоящее время пытаются организовать отправление треб на частных квартирах, шарлатанством и антиобщественной деятельностью».

 

…Всього чотири абзаци рафінованого вкрай закостенілого комуністичного ідеологічного тексту. Кожне його слово пронизане ницістю, нікчемністю, ненавистю до Бога, Церкви і людини. Натомість, абсолютно відсутні навіть натяки стосовно історії Церкви, її єпископату, духовенства, чернецтва, вірних, духовної та інших функцій, значення для значної частини української спільноти, особливо західноукраїнського краю. І вся ця, з дозволу сказати, ідеологічна писанина мала стати чи не єдиною тодішньою підставою для характеристики духовної інституції, віруючої людини, яка пов’язала з нею своє життя…

 

Втім, вважаю, що далі коментувати запит компетентного районного чиновника, як і відповідь на нього такого ж обласного, немає потреби. Адже  звідси цілком очевидним стає результат майбутнього очікуваного висновку очільника радянської міліції стосовно вірного Греко-Католицької Церкви, який очутився в руках представників компетентних органів влади. На жаль, його доля, життя були визначені задовго до будь-якого радянського судилища. Тим більше, коли йшлося про людину Церкви, яка «вела активную работу против Советского Союза, поддерживала… деятельность… антисоветских и националистических организаций…, весь громадный аппарат… был мобилизован на службу фашизма…, участвовала в деятельности оуновского подполья…». Що ще було потрібно для приведення в дію антилюдського гасла: Хто не з нами, той проти нас ? За прадавніми українськими народними прислів’ями це означало: «Кругом чуже, а в середині не наше», чи: «Нашим салом та по нашій шкурі», або: «За наше жито та ще нас і бито».

 

За матеріалами Державного архіву Львівської області (ДАЛО). – Ф. Р-1332.

 – Оп. 1. – Спр. 20. – Арк. 41, 39.