Університетські діалоги тривають. Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету імені І. Франка організував наступну зустріч прихильників гуманітарних наук з достойним знавцем цієї галузі – професором Яґелонського університету (м. Краків) Ришардом Ничем.

У середу, 3 жовтня в Дзеркальній залі університету йшлося про "Антропологію культури – культурну теорію літератури-поетику досвіду". Саме так називалась лекція пана Нича. Після виступу польського літературознавця, власне українські знавці літератури, а їх прийшло чимало, ставили свої запитання.

І плюс ще й презентація невеличка українського перекладу праці Ричарда Нича – "Світ тексту: поструктуралізм і літературознавство". Перекладала з польської – Олена Галета, видав "Літопис".

Ришард Нич, до українського видання Світу тексту:

Це книжка про найважливіші зміни теорії літератури – насамперед вирослої з чільної для Центрально-Східної Європи структуралістської традиції – протягом останнього тридцятиліття ХХ віку, і про їх наслідки для розуміння природи і завдань літератури (а мимохідь і мистецтва загалом).

В окремих розділах розглядаються ключові прояви нового стилю мислення: деконструкція у літературознавстві, поетика міжтекстовості, плюралізм інтерпретації, літературний постмодернізм, а також визначальні для ХХ століття мистецькі поняття і техніки – пародія і пастиш, колаж, літературний документалізм і нове розуміння мімезису.

Всупереч постійним закидам поструктуралістське спрямування не тільки не відітнуло літературних текстів від світу, який ми знаємо через досвід, а навпаки: підготувало і навіть започаткувало принципове “повернення до реальності”, що стало основним устремлінням сучасного літературознавства.

Саме про цей, найважливіший напрямок змін свідчить титульна метафора світу тексту: адже у ситуації, коли тексти продовжують промовляти про світ, однак людина вже втратила безпосередній доступ до нього, поструктуралістська думка намагається витлумачити нам як сучасну опосередковану знаками дійсність, так і особливий статус літературного твору, який відкриває перед нами природу пізнаваної реальності.

Детальнішу інформацію про діалог з професором Ничем, а також про наступні Університетські діалоги можна отримати на сайті – humanities.lviv.ua.