Протягом останніх років в Україні медики фіксують стійкі тенденції до  зростання показників захворюваності та поширеності хвороб серед всього населення України. За останні п’ять років (2006–2010 рр.) рівень первинної захворюваності серед всього населення зріс з 68 962,8 в 2006 р. до 72 255,4 на 100 тис. населення в 2010 р. (на 4,78%). Ще більшими темпами зросла поширеність хвороб, а саме з 174 577,5 в 2006 р. до 186 786,5 на 100 тис. населення у 2010 р. (на 7,0%), що вказує на їх хронізацію та зростання потреби в медичній допомозі.

За даними досліджень Світового банку, в Україні можна запобігти 14 % смертей, а 17 % випадків смертей можна було попередити лікуванням. Крім того, 17 % смертей, спричинених, зокрема, ішемічною хворобою серця, можна уникнути за допомогою профілактичних та лікувальних заходів.

У суспільстві зберігається споживацьке ставлення населення до власного здоров’я, не формується відповідальність і мотивація щодо його збереження та зміцнення. У результаті ми фіксуємо такі основні показники – низька народжуваність, високий  рівень смертності, насамперед, чоловіків працездатного віку, від’ємний природний приріст населення, скорочення середньої очікуваної тривалості життя.

Очікувана тривалість життя при народженні в 26 країнах Європейського регіону за даними ВООЗ становить понад 75 років, тоді як в 7 країнах (зокрема і Україні) вона не доходить і до 70 років. За даними Держкомстату, очікувана тривалість життя в Україні становить 69,85 років.

Характерною особливістю сучасної демографічної ситуації в Україні є набагато вищий порівняно з розвинутими країнами світу рівень передчасної смертності. Зазначимо, що за критерієм ВООЗ, передчасною вважається смертність у віці до 65 років. Найбільш високі рівні передчасної смертності в Україні спостерігаються серед трудоактивного населення. Порівняно з країнами ЄС перевищення смертності чоловіків України у віці 30 - 44 роки перевищує смертність чоловіків у країнах ЄС у 4,9 разів, а жінок – у 3,2 рази, що створює загрозу трудовому та репродуктивному потенціалу нації.

Особливого занепокоєння викликає проблема передчасної смертності чоловіків, тривалість життя яких за роки незалежності скоротилась більш, ніж на 4 роки (у жінок – більш ніж на 1,5 року). За тривалістю життя українські жінки відстають від жінок, які проживають у провідних європейських країнах,  на 8 - 9 років, а за середньою тривалістю життя чоловіків – на 12-13 років.

Наслідками передчасної смертності є не тільки зменшення років потенційного життя, а й значні економічні збитки. Недожиті роки обертаються недовиробленим національним продуктом. Через передчасну смертність населення України лише за один рік (2006 р.) було втрачено 4 млн років потенційного життя, відповідно обсяг недовиробленого   національного продукту становив від 47,9 до 89,1 млрд грн.

Особливою загрозою майбутньому країни є стан здоров’я і спосіб життя найбільш перспективних у віковому аспекті категорій населення – дітей і молоді. Нині кожна п’ята дитина народжується з відхиленнями в стані здоров’я, кожна третя дитина – з відхиленням у розвитку нервової системи. Чимало школярів почувають себе самотніми, перебувають у стані психічної напруги внаслідок конфліктів з однолітками, вчителями та батьками.

Упродовж останнього десятиліття серед молоді відбулося підвищення рівня захворюваності і поширеності хвороб за всіма класами, включаючи й соціально зумовлені хвороби.  Часто причинами смертності молодих людей стають самогубства, убивства та випадкові отруєння  алкоголем.

За матеріалами Міністерства охорони здоров’я

Фото: foto.te.ua